" UDDEVALLA
- en kommun med goda förutsättningar "

 


BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT
GER FLER JOBB!

Det finns många åtgärder som kan vidtas för att förbättra företagsklimatet i Uddevalla. För att bli en attraktiv kommun för företagare att flytta till och starta företag i måste Uddevalla erbjuda låg skatt och en bra skola. Det är viktigt att kommunikationerna förbättras så att näringslivet kan dra nytta av Uddevallas fördelaktiga geografiska läge. Jag kommer att fortsätta arbeta för en utbyggnad av E6 och vägarna som binder samman Fyrstad. För att Uddevallas centrum ska leva behövs fri parkering.

ETT NYTT LEDARSKAP

Uddevalla är en kommun med goda förutsättningar att vara en bra kommun att leva i. Uddevalla erbjuder en fantastisk miljö med fjordar, fjäll och 22 mil kust. Uddevallas ypperliga geografiska läge - i hjärtat av Bohuslän och mitt i Fyrstad - är en tillgång för såväl invånare som företag. För att Uddevallas goda förutsättningar ska kunna tas tillvara krävs en rad förbättringar. Uddevalla behöver lägre skatt, fler arbetstillfällen och en bättre skola. För att förverkliga detta måste Uddevalla få en ny politik och ett nytt ledarskap.

FLER LÄRARE OCH MER VALFRIHET!

Skolan ska ge Uddevallas barn bästa tänkbara kunskapsmässiga start i livet. Det är oacceptabelt att lärartätheten är lägre i Uddevallas skolor än i normala kommuner.

De människor som idag är äldre har byggt vårt samhälle. De äldre har rätt att få välja den omsorg de önskar, den dag de egna krafterna inte längre räcker till. Det kan vara hjälp i det egna hemmet eller äldreboende, i kommunal eller privat regi.