Nyhetsbrev september år 2002Uddevalla den 29 september år 2002
Bästa läsare!

Sensommaren och den tidiga hösten har i år varit underbar! Medelhavstemperaturer - mycket behagligt. Under de två veckor som
gått sedan valrörelsens sanslösa, men roliga, arbetsbelastning, har jag haft tillfälle att njuta i fulla drag av sommarvädret,
vår nya vackra trädgård och av familjen.

Valet var naturligtvis en stor besvikelse för oss moderater. Enligt min uppfattning illustrerar valresultatet att en betydande
förnyelse av moderaterna är nödvändig.

I Uddevalla kan vi moderater glädja oss åt ett relativt bra lokalt valresultat och åt att vi alltjämt är största borgerliga
parti i kommunen. Det är nu en viktig uppgift för oss att föra en konstruktiv oppositionspolitik under de kommande fyra åren, med
sikte på att ta över regeringsansvaret i Uddevalla år 2006.

För egen del kan jag också glädja mig åt att ha fått ett stort stöd i personvalet, i både Uddevalla, regionen och riksdagsvalet.
Jag känner mig både uppmuntrad och ödmjuk över att ha fått detta förtroende från väljarna. Det är roligt med den personliga feed-back som personvalets införande inneburit för oss politiskt aktiva!

Media i Bohuslän och Uddevalla är nu fyllda av spekulationer angående vem som skall efterträda Bengt Ljungberg som moderat oppositionsråd i Uddevalla. Några av de aktuella tidningsartiklarna kan Du inom kort ta del av på min hemsida. Själv tar jag alla spekulationer med ro och tillförsikt- den som lever får se, och Du som läser mitt nyhetsbrev får information snabbare än de flesta!


Med vänlig hälsning


Torbjörn Sjögren

ledamot (m) Regionfullmäktige i Västra Götaland
ledamot Förbundsstyrelsen Moderaterna i Bohuslän
ledamot (m) Kommunfullmäktige i Uddevalla

e-post: torbjorn.sjogren@moderat.se