NYHETSBREV september 2001


Uddevalla den 30 september 2001

Bästa läsare!

Hösten är nu här! Som många andra nordbor har jag sommaren som favoritårstid. Min hustru Marie har dock lärt mig uppskatta höstarna mer för varje år, med goda middagar och mysiga hemmakvällar i höstmörkret. I år har hösten fört med sig en envis luftvägsinfektion till mig, och de tre senaste veckorna har jag till stor del tillbringat i sängen. Jag hoppas dock snart vara på benen igen.

September månads stora händelse var partistämman, där jag tjänstgjorde som ombud under delar av stämman. För mig som är intresserad av partiets ideutveckling var det en högtidsstund att som tjäntgörande ombud få följa debatten om vårt nya moderata id´eprogram. För egen del tycker jag att programmet är ett bra och modernt program. Samtidigt gläder det mig att vårt bohuslänska länsförbund fått gehör för våra synpunkter om att partiets konservativa id´earv bör märkas även i det nya programmet.

September är månaden då allt börjar om, efter sommarens avbrott i vardagen. Inte minst gäller detta i politiken. För min del har den nya politiska terminen inletts med bla sammanträden i såväl Regionfullmäktige som Kommunfullmäktige. I Kommunfullmäktige debatterades min interpellation om företagsklimatet i Uddevalla kommun. Bakgrunden till interpellationen är en av SAF genomförd undersökning bland företagarna i Sveriges kommuner. Denna undersökning visar att företagsklimatet i Uddevalla är sämre än i de flesta andra kommuner. Uddevallas företagare riktar kritik mot bland annat kommunens parkeringspolitik och mot att kommunen låter kommunal skattesubventionerad verksamhet konkurrera med privata företag. Oroande är att kommunledningen i sitt interpellationssvar inte visar någon vilja att ompröva den förda näringslivspolitiken, trots de brister i företagsklimatet som företagarna upplever. Glädjande är däremot att den borgerliga oppositionen i kommunfullmäktigedebatten slöt upp bakom mitt krav på en förnyelse av politiken.

Under oktober månad väntar nya sammanträden, med bland annat Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och Förbundsstyrelsen. Dessutom skall jag hålla anförande i min Rotaryklubb. Föredraget skall behandla ett kärt ämne - mig själv! Det rör sig följaktligen om ett sk EGO-föredrag, en Rotarytradition.

Hur oktober månads aktiviteter avlöpt kan Du läsa om i nästa nyhetsbrev. Tack för att Du visat mitt politiska arbete intresse genom att ta del av detta brev! Hör gärna av Dig med synpunkter och funderingar.


Med vänlig hälsning


Torbjörn Sjögren

ledamot (m) Regionfullmäktige Västra Götaland
ledamot Förbundsstyrelsen Moderaterna i Bohuslän
ledamot (m) Kommunfullmäktige Uddevalla


Fredagsvägen 47
451 63 UDDEVALLA
Tel. 0522/ 748 26

torbjorn.sjogren@moderat.se