Nyhetsbrev oktober år 2002


Uddevalla den 31 oktober år 2002
Bästa läsare!

I år blev det ingen höst. Från årets fantastiska sensommar-september till oktobers vinterkyla gick det mycket fort.

Oktober månad år 2002 har varit en av de mest händelserika månaderna i mitt liv.
Jag blev denna månad antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund, och är därmed advokat.
Att bli advokat har varit mitt stora yrkesmässiga mål och det är fantastiskt skönt att nu ha nått fram.
Inträdet i advokatsamfundet gav också anledning till ett rejält firande, både med advokatbyrån och med familj och vänner - mycket
trevligt!

Oktober innebar ett genombrott inte endast i min yrkeskarriär utan också i min politiska karriär. Jag blev vald till
Gruppledare för Moderaterna i Uddevalla. Dessutom utsågs jag av både moderaterna och de borgerliga partierna till borgerlighetens
oppositionsråd i Uddevalla kommun. Jag är mycket hedrad över detta förtroende. Att jag efter 13 års politiskt arbete fått
detta starka stöd och förtroende är något som jag alltid kommer att sätta stort värde på.

Paradoxalt nog blev oktober år 2002 inte endast den månad då jag blev advokat och gruppledare utan också den månad då jag lämnade
politiken. Mitt politiska arbete har varit en viktig del i min identitet i mer än hela mitt vuxna liv. Att lämna politiken
är det svåraste beslut jag någonsin fattat. Mot bakgrund av de omständigheter jag berättade om i det extra nyhetsbrev jag igår
utsände, blev dock beslutet att lämna politiken nödvändigt.

Jag känner uppriktig sorg över att lämna politiken. Samtidigt känner jag glädje över att kunna satsa mer tid på mitt spännande
yrkesliv och på min underbara familj. Jag ser också fram emot att, åtminstone tillsvidare, fortsätta mitt engagemang i
Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Bohuslän. Det är också med glädje och tacksamhet jag ser tillbaka på alla mina år i arbete
för moderaterna - glädje över gemenskap och spännande upplevelser och tacksamhet över de kunskaper politiken givit mig.

Jag vill tacka Dig för att Du visat intresse för mitt politiska engagemang genom att läsa mina nyhetsbrev. Du kommer att få
nyhetsbrev åtminstone fram till årsskiftet. Om det blir någon fortsättning på nyhetsbreven därefter, har jag ännu inte tagit
ställning till, men kommer givetvis att återkomma med besked om detta senare.

Dagens bibelord är hämtat från Matteusevangeliet 16:26:
"Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv?"Med vänlig hälsning


Torbjörn Sjögren

ledamot Moderaternas Förbundsstyrelse i Bohuslän
avgående ledamot (m) Regionfullmäktige i Västra Götaland
avgående ledamot (m) Kommunfullmäktige i Uddevalla

Isgatan 36, 451 62 UDDEVALLA
Tel. 0522 - 748 26
e-post: torbjorn.sjogren@moderat.se