NYHETSBREV November 2001Uddevalla den 4 december 2001

Bästa läsare!

När jag skriver detta, något försenade, november-nyhetsbrev, vilar mörkret djupt över Uddevalla. Den tid på året är över oss då människorna i Norden går hukande och med snabba steg söker sig inomhus. Samtidigt har nu december randats, en månad av ljus, värme och gemenskap. Den 1:a advent var i år speciell för min familj, med dop av sonen Jonathan. Som nästan alltid var Jonathan på soligt humör och charmade församlingen med leenden och skratt. Dopet var ett trevligt tillfälle att visa vår tacksamhet över Jonathan och att samla familj och vänner.

I politiken har november månad varit hektisk. Förbundsstyrelsesammanträde, regionfullmäktigemöte, gruppmöte i regionen, kommunfullmäktige … … Listan över möten den gångna månaden kan göras lång! På regionfullmäktiges novembermöte tog jag initiativ till en debatt med Regionstyrelsens socialdemokratiska ordförande angående valfrihet i sjukvården. Bakgrunden är att (s), sedan de tog över makten i regionen, starkt nedprioriterat arbetet med att skapa alternativa driftsformer och valfrihet för patienter och personal. Att (s) motarbetar valfriheten förvånar inte, men vi moderater vill att (s) gammalmodiga politik får den kritiska uppmärksamhet den så väl förtjänar, därav debatten i Regionfullmäktige.

Politiken har dock inte endast medfört arbete den gångna månaden, utan också förlustelser. Uddevalla partiförening ordnade en filmkväll med visning av film om Uddevallas historia. Detta initiativ blev en stor framgång! Ungefär 80 besökare, både partimedlemmar och "vanliga" uddevallabor och mycket uppskattning till moderaterna blev resultatet. Bland besökarna märktes bl a kommunstyrelsens ordförande Lennart Björk (s) och kommunalrådet Ewy Gahnström (v). Det var roligt att även våra politiska motståndare ville dela en trevlig kväll med oss. Själv fick jag äran att inviga filmkvällen med ett kort anförande - en mycket tacksam uppgift. En eloge bör ges till Uddevalla partiförenings ordförande - Johan Wiktorsson - som lagt ned stort arbete för att göra filmkvällen till en succe´.

Jag vill redan nu tillönska Dig en riktigt God Jul!


Med vänlig hälsning


Torbjörn Sjögren

ledamot (m) Regionfullmäktige Västra Götaland
ledamot Förbundsstyrelsen Moderaterna i Bohuslän
ledamot (m) Kommunfullmäktige Uddevalla


Fredagsvägen 47
451 63 UDDEVALLA
Tel. 0522/ 748 26

torbjorn.sjogren@moderat.se