NYHETSBREV maj/juni 2002


 

Uddevalla den 30 juni 2002

Bästa läsare!

 Varje årstid har sin charm. Många känner nog dock som jag att månaderna maj och juni är årets vackraste tid. Efter vinterns långa väntan är sommarens ankomst alltid en lika behaglig överraskning. I maj är naturen så vacker att det gör ont. Den miljö som bara några veckor tidigare var vinterförtorkad exploderar i blommande skönhet. Juni månad är magisk! Midsommarnattens ständiga ljus bidrar till att göra vårt land skönt exotiskt.

 Försommarens stora politiska nyhet i Uddevalla är så viktig att Du redan kunnat läsa om den i mitt extra nyhetsbrev, som skickades ut den 19 juni. Tillsammans med centern och folkpartiet presenterade moderaterna på kommunfullmäktiges budgetsammanträde en alternativ politisk inriktning för Uddevalla kommun. Till det borgerliga förslaget anslöt sig vid sammanträdet även kristdemokraterna. Det är en styrka för Uddevalla att borgerligheten kan presentera ett gemensamt alternativ till den misslyckade politik vänstermajoriteten för. Viktiga delar i det borgerliga förslaget är valfrihet för Uddevallaborna att välja skola och omsorg samt en sanering av kommunens ekonomi.

 Under slutet av juni har en sjukvårdspolitisk debatt utbrutit i Bohusläningen. Bakgrunden är att moderaterna i Uddevalla under mandatperioden arbetat hårt för att bevara Uddevalla sjukhus. Bland annat har vi med kraft reagerat på det förslag som var aktuellt för något år sedan, om att göra Uddevalla sjukhus till ett andra rangens sjukhus utan viktig akutsjukvård. För mig personligen har framtiden för Uddevalla sjukhus varit den politiska fråga jag arbetat hårdast med under denna mandatperiod. De moderata protesterna mot förslaget att degradera Uddevalla sjukhus har givit resultat, och förslaget att nedrusta sjukhuset är tillsvidare lagt på is. Hotet mot Uddevalla sjukhus kvarstår dock alltjämt och vårt arbete för att bevara sjukhuset och göra det självständigt går vidare. Detta stör socialdemokraterna i Uddevalla som gått till angrepp mot moderaterna på debattplats i Bohusläningen, på grund av vårt arbete för Uddevalla sjukhus. Socialdemokraternas tämligen märkliga angrepp har fått även icke partipolitiska debattörer att reagera och för moderaternas räkning har bl.a. Maria Plass och jag gemensamt gått i svaromål. Det är min förhoppning att socialdemokraterna i Uddevalla kommer att ansluta sig till vårt arbete för att bevara Uddevalla sjukhus.

 Jag hoppas att Du under sommaren får tillfälle till vila och avkoppling. Den nordiska sommaren är vacker men kort - ta vara på den och passa på att ta vara på Dig och de Dina under sommarens ledighet. Själv kommer jag i år att semestra i Sveriges vackraste landskap - Bohuslän. Mer om detta i sommarens kommande nyhetsbrev!

Med vänlig hälsning

Torbjörn Sjögren

ledamot (m) Regionfullmäktige Västra Götaland
ledamot Moderaternas Förbundsstyrelse i Bohuslän
ledamot (m) Uddevalla kommunfullmäktige

Torbjörn Sjögren
Fredagsvägen 47
451 63 UDDEVALLA
Tel. 0522/ 748 26

e-post: torbjorn.sjogren@moderat.se