NYHETSBREV DECEMBER 2002 / JANUARI 2003Uddevalla den 6 januari 2003Bästa läsare!

Ett nytt år är här! Årsskiften väcker tankar om både den tid som varit och om det nya som ligger framför oss.

Jag kan blicka tillbaka på ett mycket händelserikt år 2002. 2002 blev året då Marie och jag till slut, efter många års
letande, köpte vårt eget hus. Vi trivs fantastiskt bra i vårt nya hem på Fasseröd i Uddevalla, med bland annat en stor trädgård för
Jonathan att leka i. Sedan vi på Jonathans 1-årsdag - den 15 juli - flyttat in i huset vidtog valspurten. Det var för mig en rolig
och stimulerande uppgift att vara moderaternas förstanamn på valsedeln i valet till Kf. Jag glädjer mig åt att valresultatet i
Uddevalla åtminstone innebar en relativt liten nedgång, och över min egen seger i personvalet. År 2002 var också året då min
yrkeskarriär fick ett genombrott, genom att jag blev antagen som advokat. Dessutom fick jag av de borgerliga partierna förtroendet
att bli oppositionsråd i Uddevalla kommun.

Baksidan av årets framgångar var att jag tvingades välja mellan min yrkeskarriär och en möjlig politisk karriär. Efter betydande
våndor valde jag att satsa på min advokatkarriär och att lämna de flesta av mina politiska uppdrag. Detta innebär en betydande omställning i livet för mig, då jag nu lämnat större delen av det politiska engagemang som under så många år betytt så mycket för mig. Om mitt vägval
var rätt eller fel - det får 2003 och kommande års utveckling utvisa.

Det viktigaste i mitt liv under år 2002 var dock varken det nya huset, valrörelsen eller advokat-titeln. Det viktigaste är att
sonen Jonathan, nu 1,5 år gammal, har utvecklats på alla sätt väl och att han är en glad och busig och härlig liten kille. Jag ser
fram emot att följa hans fortsatta äventyr!

Hittills har mina nyhetsbrev utkommit en gång per månad. Sedan jag nu lämnat den händelserika politiken för ett lugnare
familjeliv har behovet av regelbundet utkommande nyhetsbrev minskat. Jag kommer därför att fortsättningsvis utsända mina
nyhetsbrev med mer oregelbundna mellanrum.

Jag vill önska Dig en God fortsättning på det nya året. Framtiden ligger öppen och möjligheterna är många!


Med vänlig hälsning

Torbjörn Sjögren

Ledamot Förbundsstyrelsen Moderaterna i Bohuslän

Isgatan 36, 451 62 UDDEVALLA
tel. 0522 - 748 26
e-post: torbjorn.sjogren@moderat.se