NYHETSBREV december 2001
Uddevalla den 31 december 2001

Bästa läsare!

Jag hoppas att Du och Din familj haft sköna och avkopplande helger, med möjlighet till ledighet och trevligt umgänge. Själv uppskattar jag julen mycket! Julen erbjuder ett tillfälle att få rå om nära och kära. Helgerna innebär också ett avbrott i den hektiska vardagen, med möjlighet till reflektion över tillvaron och livet. Jag känner en stor tacksamhet över att ha familj och vänner att fira jul tillsammans med.. Årets jul är vår son Jonathans första, vilket gjort julen särskilt speciell för min familj. Julens budskap bör stämma oss till medkänsla och engagemang för de människor som inte är lika lyckligt lottade som de flesta av oss, de som tvingas fira jul i ensamhet eller sjukdom..

Så är år 2001 förbi och ett nytt år står för dörren. Årsskiften väcker tankar, både om det förgångna och om framtiden. För mig innebär årsskiftet att jag efter 14 år som MUF:are faller för åldersstrecket och lämnar MUF. Därmed blir jag vad MUF:arna kallar "en partist".

Minnen av mina år i MUF är många och starka. När jag blev MUF-medlem på 1980-talet rasade ännu det kalla kriget. Den sovjetiska kommunismen förslavade ännu halva Europa. Mina vänner och jag förde på gymnasieskolorna debatter med medlemmar av dåvarande vänsterpartiet kommunisterna som energiskt försvarade det kommunistiska förtrycket. Så hände det som ingen trott var möjligt. Det sovjetiska väldet kollapsade, Östeuropa befriades och våra baltiska grannländer blev fria. Själv hade jag förmånen att under denna brytningstid i Europas historia få resa i Östeuropa och på plats uppleva det kommunistiska systemets sammanbrott. Resan i Östeuropa gav mig möjlighet att bevittna den socialistiska diktaturens tragiska resultat, men också att beundra människors mod och frihetslängtan. Mer än kanske något annat har dessa upplevelser av Europas befrielse kommit att prägla mig, både som människa och som politiker.

Valet 1991 väcker glada minnen. Vi moderater hade stark medvind. Kommunismens sammanbrott och den begynnande lågkonjunkturens belysning av socialdemokraternas misslyckande banade väg för ett regimskifte. Moderaterna och folkpartiet grep det politiska initiativet genom den gemensamma valplattformen "Ny start för Sverige." Jag deltog som MUF-ordförande i Sveriges första telemarketing-projekt och moderaterna blev störst parti bland förstagångsväljarna. Så blev också valet 1991 en framgång, och Sverige fick i Carl Bildt sin första moderata statsminister i modern tid. Genom valet 1991 kom jag in i skolstyrelsen i Uddevalla kommun, och kom att bli partiets lokale talesman i friskolefrågan, som var en av den tidens ideologiskt mest brännande sakfrågor.

Valet 1994 kom i Uddevalla att präglas av den Moderata Ungdomslista som jag tagit initiativ till. Denna valsedel, på vilken alla kandidater var yngre än 30 år, blev en enorm framgång. De vildaste förhoppningar som jag och mina kompisar haft överträffades med råge och som en följd av denna framgång kom ett tiotal moderata ungdomar att bli aktiva i Uddevallas fullmäktige och nämnder. Själv kom jag in i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och satt också kvar i skolstyrelsen.

Alla valrörelser är hektiska, men 1998 års val innebar för min del ett än mer intensivt arbete än tidigare. Mina arenor var många - jag var partiets andranamn i Uddevalla, stod på valbar plats till regionfullmäktige, var åter MUF-ordförande och dessutom nyanställd på advokatbyrån. Min genomsnittliga sömntid per natt var under de sista veckorna innan valet ca 3,5 timmar. Lön för mödan fick jag dock och både valet för partiet i Uddevalla och personvalet för mig blev en framgång.

Vi står nu åter inför en valrörelse. Det känns roligt! För mig är valåren politikens julafton! Du som läst detta nyhetsbrev kan liksom jag själv också notera att det framförallt är valåren man minns då man blickar tillbaka på de år i politiken som man lagt bakom sig. Jag känner glädje över alla de år jag fått arbeta för MUF och moderaterna och ser nu fram emot min framtid som "partist".

Avslutningsvis vill jag önska Dig ett Riktigt Gott Nytt År!


Med vänlig hälsning


Torbjörn Sjögren

ledamot (m) Regionfullmäktige Västra Götaland
ledamot Förbundsstyrelsen Moderaterna i Bohuslän
ledamot (m) Kommunfullmäktige Uddevalla


Fredagsvägen 47
451 63 UDDEVALLA
Tel. 0522/ 748 26

torbjorn.sjogren@moderat.se