NYHETSBREV April 2002


Uddevalla den 5 maj 2002Bästa läsare!

 Samma sak varje vår - man har nästan glömt hur vackert det är! Årets vår har bjudit på en ovanligt lång blomning av aprils vitsippor och påskliljor.
Med maj kommer lövsprickning och fruktträdens blomning. Våren är den mest hoppingivande av årstider, inte minst hos oss i Bohuslän där våren lovar ännu en sommar med bad och båtliv.

 Medan de flesta av oss glatt oss åt våren har socialdemokraterna och kommunisterna ägnat sig åt 1:a maj-firande. Det är svårt att tänka sig ett mer motbjudande politiskt spektakel än 1:a maj-firandet. Det är illa att socialdemokraterna och vänsterpartiet demonstrerar på samma dag och under samma röda färg - detta bidrar till att ge vänsterpartiet, kommunisternas parti, en legitimitet som partiet inte förtjänar. Riktigt patetiskt är 1:a maj-firandets anspråk på att vara de förtryckta arbetarnas manifestationsdag, i synnerhet då demonstrationstågen fylls av den socialdemokratiska nomenklatura som i fråga om makt och inkomster ingalunda tillhör de missgynnade i samhället. En opinionsundersökning visar att de flesta svenskar vill att 1:a maj blir den helgdag som får stryka på foten då nationaldagen blir helgdag och ledig dag. Visst vore det ett tilltalande byte! Nationaldagen som en ledig helgdag för alla gamla och nya svenskar att glädjas i den försommartid då vårt land är som allra vackrast, en dag för förbrödning och gemenskap, istället för den
dag av klasskampsretorik och förbittrad agitation som socialisterna gjort av 1:a maj.

 April månad har för moderaternas del varit en månad av mer positiva tilldragelser än det konfliktladdade 1:a maj-firandet. Nordens största politiska sammankomst är den moderata rikskonferensen, som i år ägde rum i Göteborg. Rikskonferensen innebär mycket kvalitativ utbildning av moderata politiker och också ett tillfälle att ladda batterierna inför valrörelsen. De nästan 2.000 moderater som deltog i rikskonferensen på Svenska Mässan i Göteborg gick därifrån stärkta och inspirerade inför uppgiften att förnya Sverige.

 Moderaterna i Bohuslän hade under april Förbundsstämma på Tjörn, också det ett trevligt tillfälle att träffa partivänner och få inspiration från Bohusläns olika kommuner.

  På regionfullmäktiges aprilsammanträde tog jag initiativ till en debatt med socialdemokraterna om vårdgarantin. Bakgrunden är att statsministern Göran Persson (s) inför valrörelsen plötsligt utlovat en vårdgaranti, detta efter att socialdemokraterna gång på gång röstat ned moderata förslag om vårdgaranti, såväl i riksdagen som i regionfullmäktige. Det är intressant att konstatera att det inte finns en enda ståndpunkt som socialdemokraterna inte är beredda att överge för att behålla makten. Av debatten i regionfullmäktige framgick dock att socialdemokraterna knappast kommer att införa en riktig  vårdgaranti, vilket tydliggör att Perssons vallöfte har som enda syfte att bidra till ett fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav.

 I Uddevalla är parkeringsfrågan den just nu mest brännande lokalpolitiska frågan. Anledningen härtill är att Bohusläningen på ett mycket förtjänstfullt sätt uppmärksammat den starka opinion som finns mot socialdemokraternas tämligen sanslösa avgifts- och övervaknings-politik vad gäller parkering.
Vi moderater har i många år drivit frågan om avgiftsfri parkering i Uddevalla.  Eftersom frågan nu är aktuell har vi snabbt startat och genomfört
en intensiv kampanj för avgiftsfri parkering. Vår kampanj har bestått i annonser, debattartiklar och flygbladsutdelning på stan och vi har mött mycket positiva reaktioner från uddevallaborna. Det är kul att vara ute och prata politik med människor i Uddevalla och det är roligt att notera det engagemang Uddevallas invånare visar för kommunens framtid!

 

Jag vill önska Dig en riktigt skön maj månad!

Med vänlig hälsning

 

Torbjörn Sjögren

ledamot (m) Regionfullmäktige Västra Götaland

ledamot Moderaternas Förbundsstyrelse i Bohuslän

ledamot (m) Uddevalla kommunfullmäktige

 

Torbjörn Sjögren

Fredagsvägen 47

451 63 UDDEVALLA

Tel. 0522/ 748 26 

e-post: torbjorn.sjogren@moderat.se