EXTRA NYHETSBREV: VALRESULTAT!Uddevalla den 17 september år 2002
Bästa läsare!

Så var valet över! För oss moderater är givetvis valresultatet en stor besvikelse. Det katastrofala valnederlaget i riksdagsvalet bör föranleda moderaterna till självrannsakan och förnyelse. Avgörande för moderaternas framtid är om det i organisationen finns kraft och mod att förnya partiet.

Viktigt att konstatera är att valets stora förlorare inte är moderaterna. Valets stora förlorare är de svenskar som vill se ett Sverige med mer valfrihet och företagande och mindre vårdköer och sjukskrivningar. Det är just för att kunna vara en kraft för denna nödvändiga förnyelse av Sverige som moderaterna måste
förnyas som parti.

I Uddevalla gick kommunvalet för moderaterna väsentligt bättre än riksdagsvalet. Detta är ett mycket gott betyg till den lokala valrörelse moderaterna bedrivit i Uddevalla. Att kommunvalet gick så mycket bättre i Uddevalla än vad riksdagsvalet gjorde beror till stor del på att moderaterna i Uddevalla fångade lokala
frågor som Uddevallas invånare känner är viktiga för kommunens framtid. Moderaternas hårda arbete för att bevara Uddevalla sjukhus och att utveckla Uddevalla centrum genom avgiftsfri parkering gav således resultat.

I Uddevalla röstade 11,7% av väljarna på (m) i riksdagsvalet, medan 13,6 % röstade på moderaterna i kommunvalet till Uddevalla kommunfullmäktige. Minskningen var i Uddevalla vad gäller riksdagsvalet 5,2%, men i kommunvalet endast 2,7 %. Flera hundra uddevallabor som röstade på ett annat parti i
riksdagsvalet, valde ändå att lägga sin röst på moderaternas valsedel i valet till kommunfullmäktige.

Trots att moderaterna i Uddevalla således gjort ett relativt sett mycket bra val, förlorade vi ändå 2 mandat i kommunfullmäktige, från 11 mandat till 9 mandat. Moderaterna behåller dock sin position i Uddevalla som största borgerliga parti och största oppositionsparti. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har kvar
sin majoritet i Uddevalla Kommunfullmäktige, och kommer således att fortsätta styra kommunen. Det är nu en viktig uppgift för moderaterna i Uddevalla att genomföra det viktiga uppdrag som det ledande oppositionspartiet har i en demokrati, dvs att presentera en alternativ politik och framföra konstruktiv kritik mot
majoritetens politik.

Moderaterna i Uddevalla kan vara stolta över ett relativt sett mycket bra kommunalt valresultat och partiet har nu en viktig utmaning framför sig som Uddevallas ledande oppositionsparti.VALRESULTAT UDDEVALLA KOMMUNFULLMÄKTIGE

S 23 mandat
V 9 mandat
M 9 mandat
Kd 7 mandat
Fp 6 mandat
C 4 mandat
Mp 3 mandat
__________

SUMMA: 61 MANDAT

S+V har således majoritet i kommunfullmäktige med två mandats övervikt över de icke-socialistiska partierna.


Med vänlig hälsning


Torbjörn Sjögren

Ledamot (m) Regionfullmäktige Västra Götaland
Ledamot Förbundsstyrelsen Moderaterna i Bohuslän
Ledamot (m) Uddevalla Kommunfullmäktige

e-post: torbjorn.sjogren@moderat.se