EXTRA NYHETSBREV
Uddevalla den 30 oktober år 2002


Mina vänner!

Jag har idag, onsdag, meddelat Kretsstyrelsen för Moderaterna i Uddevalla kommun att jag med omedelbar verkan lämnar mitt uppdrag
som Gruppledare för Moderaterna i Uddevalla. Jag kommer också att lämna flera andra av mina politiska uppdrag. Skälen till mitt
beslut framgår av det pressmeddelande som följer nedan.

Med vänlig hälsning

Torbjörn Sjögren
avgående Gruppledare Moderaterna i Uddevalla

02-10-30
PRESSMEDDELANDE

TORBJÖRN SJÖGREN AVGÅR

Moderaternas gruppledare i Uddevalla, Torbjörn Sjögren, meddelade på onsdagskvällen att han lämnar flera av sina politiska uppdrag.
Sjögren tackar också nej till erbjudandet att bli oppositionsråd i Uddevalla. Torbjörn Sjögren berättar att det är yrkesmässiga
skäl som är orsaken till hans beslut.

Torbjörn Sjögren lämnar med omedelbar verkan sitt uppdrag som gruppledare för Moderaternas kommunfullmäktigegrupp i Uddevalla.
Han avgår också som ledamot i Uddevalla kommunfullmäktige och som ledamot i Regionfullmäktige i Västra Götaland. Torbjörn Sjögren
kommer tillsvidare att sitta kvar som ledamot i Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Bohuslän.

Torbjörn Sjögren berättar i ett pressmeddelande att det är yrkesmässiga skäl som är orsaken till hans beslut att lämna vissa
politiska uppdrag. Torbjörn Sjögren har efter valet den 15 september fått ändrade förhållanden. Efter att tidigare ha varit
jurist har Torbjörn Sjögren under oktober månad blivit antagen som advokat. Dessutom har nyligen inträffat oförutsedda
affärsmässiga händelser vid den advokatbyrå där Torbjörn Sjögren är verksam, vilket medfört att advokatbyråns beroende av honom
ökat. Till detta kommer att advokatbyrån har ett stort inflöde av klienter, som önskar anlita Sjögren. "I den situation som uppstått måste jag som advokat ta mitt
ansvar för mina klienter och för advokatbyrån", säger Torbjörn Sjögren.

Torbjörn Sjögren riktar ett tack till de moderata partimedlemmarna och väljarna för det förtroende de visat honom.
Han beklagar de svårigheter som hans beslut att lämna kommunpolitiken kan medföra för moderaterna och Uddevalla kommun.

Torbjörn Sjögren har varit aktiv moderat politiker sedan år 1990. Han har tidigare bland annat suttit i Kommunstyrelsen och
Skolstyrelsen i Uddevalla kommun. Torbjörn Sjögren säger att han självfallet kommer att kvarstå som medlem i moderaterna.
"Både som moderat partimedlem och som advokat kommer jag att fortsätta arbeta för de socialkonservativa idealen", säger
Torbjörn Sjögren.