EXTRA NYHETSBREV: Borgerligt förslag i Uddevalla!


Uddevalla den 19 juni 2002Bästa läsare!
 

 Jag skriver detta extra nyhetsbrev kl. 22.00 på kvällen, efter ett långt sammanträde i Uddevalla kommunfullmäktige. Det är en glädje att kunna informera Dig om att en gemensam borgerlig politik för förnyelse av Uddevalla i kväll har presenterats. Vid kvällens budgetsammanträde i kommunfullmäktige presenterade
moderaterna, centerpartiet och folkpartiet ett gemensamt förslag till ny verksamhetsinriktning för Uddevalla kommun under nästa mandatperiod. Detta förslag utgör stommen för en gemensam borgerlig regeringspolitik vid ett regimskifte efter nästa val.

 Jag hade glädjen att i kommunfullmäktige inleda presentationen av det gemensamma borgerliga förslaget. En trevlig och stimulerande uppgift! I den votering som m+c+fp-förslaget blev föremål för röstade även kd för det borgerliga förslaget, vilket visar på en borgerlig enighet i Uddevalla. Det borgerliga förslaget blev,
givetvis, nedröstat av den socialistiska majoriteten, med stöd av mp. Att så skulle ske var givet, men av mindre intresse. Det betydelsefulla är att en gemensam borgerlig politik för förnyelse av Uddevalla ikväll har presenterats, och att denna politik fått fullt stöd av en enig borgerlighet.

 Viktiga inslag i den gemensamma borgerliga politiken är en satsning på skolan med kunskapen i centrum och ett förbättrat företagsklimat. Andra viktiga punkter är en ökad valfrihet för Uddevallaborna vad gäller barnomsorg och skola, och krafttag för att skapa en stabil kommunal ekonomi. Vidare är borgerligheten enig om att arbeta för en ny parkeringspolitik i Uddevalla.

 Det har varit roligt att tillsammans med centerpartiets och folkpartiets duktiga politiker arbeta fram det gemensamma förslaget till borgerlig politik för Uddevalla. Det finns goda skäl att se fram emot den kommande mandatperioden i Uddevalla!

 För Dig som vill ta del av mitt inledningsanförande i fullmäktigedebatten, bifogas detta till förestående nyhetsbrev (anförande). Det gemensamma borgerliga förslaget kommer att utsändas senare och kommer också inom kort att finnas tillgängligt på min hemsida.

Fortsatt trevlig sommar!
 

Med vänlig hälsning

Torbjörn Sjögren

ledamot (m) Regionfullmäktige Västra Götaland

ledamot Moderaternas Förbundsstyrelse i Bohuslän

ledamot (m) Uddevalla kommunfullmäktige

 

Torbjörn Sjögren

Fredagsvägen 47

451 63 UDDEVALLA

Tel. 0522/ 748 26

 

e-post: torbjorn.sjogren@moderat.se