Extra nyhetsbrev!Uddevalla den 20 augusti 2002Bästa läsare!

Jag presenterar nu min personvalskampanj inför höstens val!

Utgångspunkten för kampanjen är en positiv syn på Uddevalla kommuns utvecklingsmöjligheter. Temat för kampanjen är därför: "Uddevalla behöver en
kommunledning som tar tillvara Uddevallas goda förutsättningar!"

Sakfrågor som jag kommer att lyfta fram är:
# Bevara Uddevalla sjukhus!
# Fler poliser till Uddevalla!
# Avgiftsfri parkering i Uddevalla!

Som ett led i personvalskampanjen har jag arbetat om min hemsida. Välkommen att göra ett besök på den "nya" fräscha sidan! På hemsidan kan Du ta del av mitt personvalsmaterial och följa kampanjen! Adressen är, som tidigare: www.torbjornsjogren.nu

Väl mött i valrörelsen!


Med vänlig hälsning


Torbjörn Sjögren


Isgatan 36
451 62 UDDEVALLA
Tel. 0522- 748 26

e-post: torbjorn.sjogren@moderat.se