Korrigering av nyhetsbrev den 20 sep -02

Bästa läsare!

Ett skrivfel uppstod i den uppställning över personvalsresultat som skickats ut med mitt nyhetsbrev.
Lyckligtvis endast rörande mitt eget röstetal: som är 441 röster och inget annat.  Den som själv vill ta del av personvalsresultatet kan besöka hemsidan: www.val.se Kontrollräkna gärna mina siffror, det har jag ej hunnit göra i
detalj.

Det (förhoppningsvis) korrekta resultatet följer nedan.


Med vänlig hälsning

Torbjörn Sjögren


PERSONVALS-RESULTAT MODERATERNA UDDEVALLA KOMMUNFULLMÄKTIGE VALET
2002


NAMN ANTAL RÖSTER

1) Torbjörn Sjögren 441