EXTRA NYHETSBREV: Seger i personvalet!
Uddevalla den 20 september år 2002Bästa läsare!

Personvalsresultatet i valet till Uddevalla kommunfullmäktige är nu klart. Jag känner mig mycket hedrad över att Uddevallas väljare givit mig flest personröster av alla moderata kandidater i valet. Självfallet är detta förtroende en stimulans för mig i mitt fortsatta politiska arbete. Framförallt innebär personvalsresultatet för mig personligen ett stort ansvar att leva upp till det förtroende väljarna givit mig.

För moderaterna i Uddevalla som parti tror jag att det är en styrka att den interna nomineringen med mig som förstanamn,
överensstämmer med väljarnas personröster.
 
Jag känner nu en stor ödmjukhet inför det arbete som ligger framför moderaterna i Uddevalla. Den roll moderaterna har som största oppositionsparti i Uddevalla är mycket viktig i en demokrati - det är moderaternas uppgift att tillsammans med övriga oppositionen presentera en alternativ politik till majoritetens och att framföra konstruktiv kritik.

Personvalsresultatet för de moderater som fått flest personröster i Uddevalla kommun presenteras nedan.


Med vänlig hälsning


Torbjörn Sjögren

Ledamot (m) Regionfullmäktige i Västra Götaland
Ledamot Förbundsstyrelsen Moderaterna i Bohuslän
Ledamot (m) Uddevalla Kommunfullmäktige

e-post: torbjorn.sjogren@moderat.sePERSONVALS-RESULTAT MODERATERNA UDDEVALLA KOMMUNFULLMÄKTIGE VALET 2002


NAMN ANTAL RÖSTER

1) Torbjörn Sjögren 444

2) Maria Plass 188

3) Ulrika Ericsson 131

4) Johan Wiktorsson 89

5) Gunnar Af Geijerstam 69