EXTRA NYHETSBREV: Personvalsresultat riksdagsvalet
Uddevalla den 18 september år 2002
Bästa läsare!

Valmyndigheten håller som bäst på att slutföra räkningen av personvalet till riksdagen. I skrivande stund har alla valdistrikt i Bohuslän utom ett räknats. Det står klart att personvalet blivit en framgång för mig personligen. Väljarna har rankat mig som nummer 6 bland de 18 moderata riksdags-kandidaterna. Detta är en högre placering än den 8:e plats jag haft på valsedeln.

Praktiskt kommer väljarnas "uppflyttning" av mig inte att få någon betydelse, pga den spärrgräns på 8% personröster av det totala antalet röster på partiet i valkretsen, som gäller för personvalet till riksdagen. För mig personligen känns det dock roligt att väljarna givit mig stöd. Mot bakgrund av att jag valt
att inte driva någon personvalskampanj i riksdagsvalet, utan endast i valet till kommunfullmäktige, känns det naturligtvis särskilt roligt med det spontana stöd som en inofficiell "uppflyttning" på riksdagsvalsedeln innebär.

Totalt sett är personvalet till riksdagen spännande. När sammanräkningen nu är nästan, men inte helt, klar, står det klart att regionrådet Mikael Cederbratt gjort ett mycket starkt personvalsresultat i riksdagsvalet. Om detta kommer att få betydelse är dock osäkert, eftersom det ännu inte givits besked
angående om Mikael passerat spärrgränsen på 8% av rösterna.

Jag återkommer med besked angående det slutliga personvalsresultatet för riksdagen, sedan detta sluträknats och offentliggjorts.


Med vänlig hälsning


Torbjörn Sjögren

Ledamot (m) Regionfullmäktige i Västra Götaland
Ledamot Förbundsstyrelsen Moderaterna i Bohuslän
Ledamot (m) Uddevalla Kommunfullmäktige

e-post: torbjorn.sjogren@moderat.se