Bohusläningen 2002-11-01

 

 

Första-sidan - Huvudnyhet:

 

 

HUGGSEXA EFTER M-AVHOPP

 

Kd hotar lämna alla uppdrag.

 

Uddevalla:

 

I kölvattnet efter moderaten Torbjörn Sjögrens avhopp från den tilltänkta oppositionsrådsposten i Uddevalla kommun, råder en borgerlig huggsexa om posten samtidigt som socialdemokraterna sörjer.

 

- Sjögren anses vara en kunnig och förhandlingsduktig socialliberal moderat som många hoppades mycket på, säger ordförande för moderaternas Uddevallakrets, Staffan Cronholm, som också är medveten om de positiva tongångar som mötte valet av Torbjörn Sjögren från såväl s som v och mp.

En del tyder på att han nu efterträds av en kvinnlig moderat. Men kristdemokraterna är beredda att lämna alla uppdrag man har i kommunen, för att få in sin kandidat Magnus Jacobsson som kommunalråd istället.

M som i den tidigare förhandlingen mellan de borgerliga partierna fick avstå en del ledande poster i nämnder och styrelser för att få in Sjögren verkar dock inte intresserat av kd:s lockbeten. Viktiga beslut kommer att fattas inom m under den kommande Allhelgonahelgen.

 

 

Sidan 3

 

BORGERLIG STRID OM SJÖGRENS PLATS

 

Att Torbjörn Sjögren valde sitt advokatjobb istället för en politisk karriär som kommunalråd åt moderaterna i Uddevalla, ställde till det i partiet. Men det ställde också socialdemokratiska förhoppningar på ända, eftersom Sjögren betraktas som socialliberal högerman.

 

Och nu finns också en tidigare otippad m-politiker med i toppstriden.

Men också kd vädrar morgonluft och vill besätta den av en slump tomma stolen!

 

För att lyckas med det har kd flitigt uppvaktat moderaterna. Från flera håll inom kd menar man att riksdagsmannen Magnus Jacobsson skulle bli bra som kommunalråd åt borgerligheten. Problemet är kanske att Jacobsson också har sina belacare i egna partiet.

 

Staffan Cronholm, som är ordförande för moderatkretsen i Uddevalla, tillika ordförande för valberedningen, avfärdade kd:s närmanden och pekar på valresultatet. Istället kommer valet troligen att stå mellan honom själv, Ulrika Eriksson från Skredsvik som satsade egna pengar på en personvalskampanj i valet och lyckades och Maria Plass från Ljungskile. Ulrika drev bland annat frågan om fri parkering i centrum och förespråkade en försäljning av de kommunala p-husen i valkampanjen. Hon sålde också in sin politikerroll på att lova mindre skolor och på att bryta upp de kommunala monopolet inom flera områden. Och det gick bra.

 

                           TREDJE PLATS

 

Partiet hade placerat henne på tionde plats på kommunfullmäktigelistan, men kampanjen lyfte henne till tredje.

Och när nu de tre m-föreningarna i Uddevalla erbjuds nominera var sitt namn till ett nytt internval, är det logiskt att namnet från Skredsviks m-förening blir Eriksson.

Lika säkert är det nog att Maria Plass från Ljungskile nomineras av m-föreningen där. Hon kom på andra plats, efter Torbjörn Sjögren, i kommunvalet.

Vem Uddevalla-föreningen vill lyfta fram (också de kan ju välja mellan de två nämnda), är inte lika självklart. Men Staffan Cronholm låter inte främmande till att ställa upp.

 

-         Flera möten i partiet återstår, närmast nu på söndag, innan moderatkretsen Uddevalla bestämt sig, förutspår Ulrika Eriksson som av naturliga skäl inte vill kommentera det pågående arbetet.

 

Men mycket tyder på att Uddevalla kan få ännu ett kvinnligt

kommunalråd. Inte heller Maria Plass ville igår kommentera det

uppkomna läget i partiet, från sitt semestervistelse i Småland.

men ett problem för henne är att hon också valts in som

ersättare i regionstyrelsen, vilket brukar jämföras med ett

halvtidsjobb. Hon måste därför välja mellan regionstyrelsen och

kommunstyrelsen i Uddevalla.

                                  

                                   REKORDBUDET

Moderaterna har annars fått betala en del i förhandlingarna med de övriga borgerliga partierna för sin kommunalrådspost. M har tvingats släppa poster i barn- och utbildningsnämnden, utöver vice ordförandeskapet. Även i tekniska nämnden har partiet fått lämna vice ordförandeposten. Men för rekordbudet står ändå kd som, enligt Staffan Cronholm, är villiga att släppa alla poster i nämnder och styrelser i kommunen till m, för att få in ett kommunalråd i värmen.

Senaste om två veckor ska frågan vara avgjord.

 

Ulf Blomgren