UDDEVALLA-POSTEN 2002-09-26

 

 

Första-sidan - Huvudnyhet:

 

 

ÖPPEN STRID OM OPPOSITIONSRÅDET

 

Vem efterträder moderaten Bengt Ljungberg som oppositionsråd i Uddevalla? Det är ingalunda självklart att det blir moderaternas toppnamn Torbjörn Sjögren som blir oppositionsråd. Mittenpartierna med centern, folkpartiet och kristdemokraterna menar att frågan inte är avgjord.
 

    -  Det är inte självklart att moderaterna ska ha posten säger centerns toppnamn Elving Andersson. Kristdemokraternas Magnus Jacobsson tror att det kan bli ett delat oppositionsråd.
 

    -  Moderaterna har fått förtroendet som största parti och det är en tydlig signal, säger Torbjörn Sjögren.

 

 

Sidan 4:

 

Nu börjar striden om oppositionsrådet:

"DET KAN BLI ETT DELAT RÅD"

 

 

Nu börjar striden om platsen som oppositionsråd. Moderaterna är det största borgerliga partiet. Men det hela slutar kanske oavgjort.

Jag blir inte förvånad om de borgerliga delar upp platsen mellan sig, säger Magnus Jacobsson (kd).

 

Partierna är förtegna inför förhandlingarna om oppositionsrådsplatsen. Ingen vill föregripa förhandlingarna som väntas börja i slutet av den här veckan eller i början av nästa. De flesta frågor besvaras med:

"Ingen kommentar."

 

Men moderaterna har nog trots allt störst chans att få platsen.

Att de är det största borgerliga parti talar givetvis för det.

 

Bengt Ljungberg (m) som satt oppositionsråd förra mandatperioden ska nu gå i pension. Men de andra borgerliga partierna tänker inte ge bort platsen.

Längst sträcker sig Elving Andrsson (c) som säger att ingenting är givet. Han utgår ifrån att moderaterna vill ha platsen med hänvisning till att de är det största borgerliga partiet.

- Men det är inget som är solklart ännu, det får bli en deal mellan partierna, säger han.
Han vill inte utnämna någon person till favorit. Nej, det uttalar jag mig inte om i det här läget.

Sitt eget partis chanser ser han inte som särskilt stora.

Inget är uteslutet, men samtidigt är ju centern det minsta borgerliga partiet så det är kanske inte förstahandsvalet, säger han.

 

Torbjörn Sjögren (m) är försiktigt optimistisk.

- Moderaterna har åtminstone fått förtroende från väljarna att bli det största borgerliga partiet. Och det kan bli vägledande i saken. Men jag vill ogärna kommentera frågan närmare inför förhandlingarna, säger han. Han vill heller inte kommentera Elving Anderssons uttalande om att moderaterna inte är självskrivna till platsen. Och han vill inte säga något om sin egen chans att få platsen, men faktum är att han fick ungefär dubbelt så många personröster som andre moderat, Maria Plass.

 

Men Torbjörn Sjögren är intresserad om han skulle bli aktuell.

- Om jag får frågan ska jag överväga saken, säger han.

En plats som oppositionsråd skulle innebära att han var tvungen att lägga ner mer tid på politiken vilket skulle påverka hans jobb som advokat.

- Om frågan kommer får jag tänka på saken, säger han.

Att Magnus Jacobsson fått något fler personröster tror han inte har någon betydelse för utgången.

- Personrösterna har framförallt betydelse för att bestämma den interna ordningen i partierna, säger han. 

 

 

 

 

Inom kristdemokraterna diskuterar och grubblar man.

- Just nu tror jag att alla partier förbereder förhandlingar, säger Magnus Jacobsson.

Inte heller han vill säga om moderaterna är självskrivna på platsen som oppositionsråd.

- Det är en sak vi får ta i förhandlingarna.

Han vill inte heller utnämna någon person till favorit till platsen. Men han skulle själv var intresserad om han fick en förfrågan.

- Fick jag förutsättningar och förtroende från de andra skulle det vara ett spännande uppdrag.

 

På måndagen utsåg folkpartiet vilka som ska ingå i överläggningarna från partiet. Ralph Steen, en av de starkaste folkpartisterna, är ytterst förtegen inför samtalen. Han vill egentligen inte säga någonting.

- Förhandlingarna kommer igång i slutet av veckan och kommentarerna får vänta till dess, säger han.

 

 

 

Bild: Torbjörn Sjögren och Bengt Ljungberg

 

Bildtext: ARVTAGAREN OCH DEN GAMLE

Torbjörn Sjögren (m) väntas ta över efter Bengt Ljungberg som går i pension.

 

 

NIKLAS JOHANSSON