UR ARTIKEL BOHUSLÄNINGEN 2002-09-16, SID 9,

från (m):s  valvaka i Uddevalla:

 

 

       ETT LJUS I MÖRKRET

 

… …

 

-         Men vi gläds istället åt folkpartiets framgångar, försökte Torbjörn Sjögren (m) muntra upp stämningen.

 

… …

 

 

Ulf Blomgren