Uddevalla-Posten 2002-09-12

 

Sidan 7:

 

Ur artikeln:

 

HÅRD DEBATT OM SKOLPENGARNA

 

I tisdags hölls det sista kommunfullmäktige före valet. Och det märktes att väljarna snart ska bestämma vem som ska leda kommunen. Politikerna använde en hel del av tiden till valtal.

 

          … …. ….

 

      ANLEDNING TILL ORO

 

Torbjörn Sjögren (m) tyckte det fanns anledning till oro för att ekonomin inte är bra trots ökade skatteintäkter. Som största oppositionsparti ser vi moderater det som vårt ansvar att uttrycka den starka oro vi känner över kommunens ekonomi, sade han.

 

Kommunalrådet Lennart Björk (s) svarade:

-         Det där var ett valtal. Att tala om att kommunen har dålig ekonomi utifrån en prognos tycker jag är vårdslöst. Vi har satsat pengar på utbildning och omsorg. Jag tycker att det är en bra politik.
 

-         Att Uddevallas ekonomi är svag står klart sedan länge, prognosen bekräftar det, sade Torbjörn Sjögren.

 

Magnus Jacobsson (kd) höll med.

-      Ser du ingen oro i att nämnderna inte håller sin budget,

    frågade han Lennart Björk.

 

Jan Gunnarsson (s) blandade in rikspolitik i debatten.

-         De borgerliga besparingsförslagen som finns på riksnivå skulle drabba kommunerna hårt om de blev verklighet, sade han.

       Och Torbjörn Sjögren fortsatte att valtala.

-         Moderaterna vill ge mindre pengar till politikerna att bestämma över. Vi vill istället ge dem direkt till verksamheterna. En moderat politik ger bättre välfärd och stabilare ekonomi.

Lennart Björk erkänner att budgeten är i snävaste laget men sade samtidigt:

-          Vi har kontroll över den.

 

  

-         Under mina 13 år som kommunpolitiker har jag aldrig sett socialdemokraterna presentera en sund ekonomisk politik, svarade Torbjörn Sjögren

 

… ….

 

 

Niklas Johanson