Bohusläningen 2002-09-12

 SKATTESÄNKNING SOM VALFRÅGA

 UDDEVALLA

Av oppositionspartierna har endast (kd) presenterat ett finansierat skattesänkningsförslag under mandatperioden. I valrörelsen driver också (m) skattesänkning. Dock utan att ange hur man ska spara.

 En sänkning av kommunalskatten med 50 öre redan från 2003. Det är vad kristdemokraterna och hemvändande riksdagsledamoten Magnus Jacobsson har gått ut med i valrörelsen. Men de är inte ensamma. Även moderaternas toppnamn Torbjörn Sjögren lovar att skatten ska sänkas om partiet får väljarnas förtroende.

- Vi vill göra en skattesänkning och då vill vi göra det på ett ansvarsfullt sätt som är finansierat. Det kommer vi att ta fram ett eget förslag på om det blir en borgerlig regering, säger Torbjörn Sjögren.

Borde inte ni som största oppositionsparti i god tid före valet ge besked om hur ni vill finansiera en skattesänkning?

- Ett tydligt besked är att vi vill sänka skatten. Men det är för tidigt att precisera kronor och ören, säger han.

I allmänna ordalag vill moderaterna sälja kommunala bolag och konkurrensutsätta kommunal verksamhet. Det är en inriktning som moderaterna, folkpartiet och centern är eniga om och som de går till val på tillsammans. Moderaterna vill på detta sätt finansiera en skattesänkning, men det är inte något som centern och folkpartiet kunnat ställa upp på i det gemensamma valdokumentet. Kristdemokraterna står utanför de övriga borgerliga partiernas valdokument men har i sina budgetförslag presenterat samma tankegångar.

(S) och (v) har ju faktiskt öppnat upp för konkurrensutsättning vad gäller nystartade verksamheter. Hur ser du på den förändringen?

- Det är en oerhört begränsad förnyelse som utgör en väldigt liten del av kommunens ekonomi. Det är lite av ett slag i luften. Men det är ett principiellt erkännande av borgerlighetens tankegångar. Man dras motvilligt åt ett håll som man tidigare inte kunde tänka sig, säger Torbjörn Sjögren.

Finns det inte risk att det blir dyrare att köpa tjänster från privata företag än att utföra dem med egen personal?

- Vi vill få ut det bästa för invånarna som bor i kommunen. Då öppnar vi upp för konkurrens. Det blir snarare billigare än dyrare.

Får inte kvaliteten stryka på foten om företag och kommunala förvaltningar ska tävla om vem som är billigast?

- Konkurrens blir snarare en drivkraft. Man kan i anbuden ha konkreta kvalitetsparametrar för hur verksamheten ska bedrivas. Detta finns inte annars. Vi menar att konkurrens kan bidra till noggrannare kvalitetsuppföljningar än i ett monopolsystem.

Skapar det inte otrygghet för personalen att inte veta hur länge deras arbetsgivare kan erbjuda jobb?

- Det är inte trygghet som det är nu när det inte finns några alternativ. Det är en trygghet om det finns flera arbetsgivare.

Finns det verkligen så många privata entreprenörer som kan konkurrera med kommunen, till exempel inom äldreomsorgen?

- Det är det vi får se. Om vi öppnar upp för detta tror jag också att möjligheterna blir fler. Det är en positiv signal.

 

Stefan Karlsson