Bohusläningen 2002-09-12

 

SMYGRASISM BLAND POLITIKER

Moderat som hjälper flyktingar bestört över partikamrater

- Man blir upprörd och chockad.

Det säger moderaternas förstanamn i kommunalvalet, Torbjörn Sjögren, som en kommentar till rasistiska uttalanden från partikamrater i TV-programmet Uppdrag granskning.

 För Torbjörn Sjögren, med stor sannolikhet moderat kommunalråd i Uddevalla nästa mandatperiod, är programmets redovisning av en omfattande smygrasism i politikerkretsar extra laddad.

Han är jurist och större delen av hans arbete består av att biträda flyktingar som söker asyl i Sverige.

- Det rör sig ju om en redan utsatt grupp, som i många fall just drabbats av förföljelse på grund av ras eller religion. Att sedan komma till Sverige  som flykting och då i en utsatt situation drabbas av rasism innebär en djup kränkning av dem.

- Ännu allvarligare blir kränkningen när rasistiska och främlingsfientliga  tillmälen och åsikter kommer från politiker.

- Min uppfattning är att de som sagt detta i TV bör överväga att ställa   sina platser till förfogande. Det finns ingen plats för moderata företrädare  som ger uttryck för sådana åsikter.

På onsdagen hade tre av de intervjuade kommunpolitikerna beslutat sig för att lämna sina uppdrag. förutom Solnamoderaten Ulf Björkman fann då även partikollegan Peter Kvist, Köping och socialdemokraten Ingmar Hulting för gott att kasta in handduken.

Programmet gav en föga smickrande bild av moderata politiker. Men Torbjörn Sjögren säger att han själv inte stött på liknande uttalanden eller åsikter när han umgås i politiska kretsar.

Han stöter inte heller på vardagsrasism eller den grova, uttalade rasismen särskilt ofta när han är ute och representerar partiet.

- Rent främlingsfientliga uttalanden har jag bara stött på en gång i år i offentliga sammanhang, säger han. Men bland folk i allmänhet och även bland politiker finns nog en främlingsrädsla.

Torbjörn Sjögren säger att moderaterna i Uddevalla, som en följd av TV-programmet, nu kommer att föra upp rasism och främlingsfientlighet som viktiga frågor i det interna partiarbetet.

- Attityder och värderingar är något som vi måste diskutera det visas ju inte minst av programmet. Samtidigt vill jag understryka att vårt partiprogram är ett program för ett öppet Sverige där det tydligt framgår att partiet är positivt till invandring och de möjligheter som detta ger.

Han tror inte att moderaterna, efter de famösa uttalandena i TV, fläckats så svårt att man riskerar att tappa röster. Enligt honom lär väljarna inse att främlingsfientliga stämningar finns i alla partier, att detta inte är unikt för just moderata politiker.

- Men det finns ju en risk att det skadar politikers anseende i stort.

 

Anders Nilsson

0522-992 27

anders.nilsson@bohuslaningen.se