Torbjörn Sjögren (m)  

2002-09-10

 

 

KF HALVÅRSRAPPORT

 

 

Herr ordf, led, Uddevallabor!

 

 

Moderata Samlingspartiet yrkar bifall till Ks:s förslag.

 

 

Halvårsrapporten bekräftar att kommunens ekonomi är svag.

Som Uddevallas största oppositionsparti ser vi moderater det som vårt ansvar att uttrycka den starka oro vi känner över kommunens svaga ekonomi. Om vi skall kunna ha en bra välfärd i framtiden så måste kommunens ekonomi stabiliseras.

 

Av halvårsrapporten framgår att trots kraftigt ökade skatteintäkter så lyckas socialdemokraterna och vänsterpartiet inte hålla ekonomin i ett bra skick. Det finns skäl att känna stark oro för hur det ska gå den dag när skatteintäkterna minskar.

 

Halvårsrapporten visar att det behövs en förnyelse av Uddevalla kommun. Uddevalla behöver mindre av planekonomiska monopol och mer av valfrihet.

 

Herr Ordförande - Uddevalla behöver en ny politik!

 

 

Tack för ordet!