2002-09-06

För publicering på debattplats och nyhetsplats:


ÖPPET BREV TILL REGIONRÅDET KARIN ENGDAHL (S):

VILL (S) TA BORT AKUTSJUKVÅRDEN I UDDEVALLA?


När NU-sjukvården bildades under 1990-talet lovade de politiska partierna att de sammanslagna sjukhusen NÄL och Uddevalla sjukhus skulle vara likvärdiga sjukhus även i framtiden. Detta löfte har socialdemokraterna svikit, genom att besluta att NÄL skall vara det främsta akutsjukhuset i vår del av Västsverige, på bekostnad av akutsjukvården vid Uddevalla sjukhus. Nu i valrörelsen försöker socialdemokraterna låtsas som om detta beslut inte skulle ha någon betydelse för Uddevalla sjukhus. Samtidigt säger regionrådet Kent Johansson, som ingår i den av socialdemokraterna ledda regionregeringen, att alla dagens sjukhus inte kan ha akutsjukvård
i framtiden. I anledning av vad nu nämnts vill jag fråga regionrådet Karin Engdahl (s) följande:

Är Uddevalla sjukhus ett av de sjukhus som den socialdemokratiskt ledda regionregeringen vill ta bort akutsjukvården från?Uddevalla 2002-09-06Torbjörn Sjögren (m)
ledamot Regionfullmäktige Västra Götaland
ledamot Uddevalla Kommunfullmäktige