DEBATT RTV 2002-09-03

 

 

 

INLEDNINGSANFÖRANDE

 

Jag heter Torbjörn Sjögren och jag representerar moderaterna.

 

Vi moderater menar att Uddevalla har goda förutsättningar att vara en bra plats att leva på. Vi vill ta tillvara dessa Uddevallas goda förutsättningar på ett bättre sätt än vad som sker idag.

 

Uddevalla har ett fantastiskt geografiskt läge. Vår kommun ligger i hjärtat av Bohuslän, mitt i Fyrstad och nära både Göteborg och Norge.

Moderaterna vill att Uddevallas fina geografiska läge skall bli till glädje för invånare och företag. Därför vill vi att vägarna runt Uddevalla snabbt förbättras.

 

Moderaterna i Uddevalla vill att Uddevalla sjukhus skall vara ett fullvärdigt sjukhus även i framtiden. Den kvalificerade akutsjukvården vill vi ha kvar i Uddevalla. Vi tycker inte att akut sjuka eller trafikskadade människor skall behöva åka förbi Uddevalla sjukhus i ambulans för att få vård någon annanstans, längre bort.

 

Bland det viktigaste vi kan göra för Uddevallas framtid är att satsa på en bra skola. Vi moderater vill att skolan ska ge barnen ordentliga kunskaper. Om skolan skall kunna lyckas måste det vara ordning och reda i skolan. Mobbning är helt oacceptabelt. Det får aldrig, aldrig vara så att våra barn behöver vara rädda för att gå till skolan.

 

En tillgång som Uddevalla har är vår fina och mysiga stadskärna.

Det borde vara ganska lätt att locka både uddevallabor och turister till Uddevalla centrum. Men den besökare som får parkeringsböter i Uddevalla - ja den besökaren lär inte komma tillbaka. Vi moderater vill att Uddevalla skall vara en gästfri kommun där människor trivs. Därför vill vi införa avgiftsfri parkering i Uddevalla.

 

Vi moderater vill, tillsammans med Dig som är invånare i Uddevalla,

ta tillvara Uddevallas goda förutsättningar.

 

 

 

Tack för uppmärksamheten!


 

DEBATT RTV 2002-09-03

 

 

 

AVSLUTNINGSANFÖRANDE

 

 

En röst på moderaterna är en röst för ett tryggt och trevligt Uddevalla.

 

I moderaternas Uddevalla kan alla känna tryggheten att Uddevalla sjukhus har en bra akutsjukvård. Vi vill bevara Uddevalla sjukhus!

 

Moderaterna vill att Uddevalla skall vara en gästfri kommun där människor trivs. Det är därför som vi arbetar för avgiftsfri parkering

i Uddevalla.

 

Moderaterna vill, tillsammans med Dig som är invånare i Uddevalla, skapa en trevlig kommun där människor mår bra.

 

Vi vill att det ska vara gott att bo i Uddevalla!

 

Med de orden vill jag tacka Dig för Din uppmärksamhet!