2002-08-30

Bohusläningen

För publicering som Svar på tal:

 

BEVARA UDDEVALLA SJUKHUS!

  Moderaterna i Uddevalla vill bevara Uddevalla sjukhus. Får vi bestämma kommer Uddevalla sjukhus även fortsättningsvis att vara ett fullvärdigt sjukhus med kvalificerad akutsjukvård. Moderaterna vill också befria Uddevalla sjukhus från den misslyckade stordriften i NU-sjukvården och göra Uddevalla sjukhus helt självständigt.

  Socialdemokraterna och deras stödpartier i regionen samt vänsterpartiet och miljöpartiet vill reducera Uddevalla sjukhus till ett andra rangens akutsjukhus. Moderaterna i Uddevalla protesterar kraftfullt mot dessa planer på nedrustning av akutsjukvården i Uddevalla. Bland annat har vi arrangerat en namninsamling genom vilken befolkningen i Bohuslän tydligt visat sitt missnöje med planerna på att nedrusta Uddevalla sjukhus.

  Regionrådet Carina Åström (v) skriver i Bohusläningen den 21 augusti att inget sjukhus ensamt klarar alla vårdformer och all typ av avancerad kirurgi.

  Detta har Åström givetvis alldeles rätt i. Vad moderaterna i Uddevalla kräver är att den kvalificerade akutsjukvården i Uddevalla skall finnas kvar. Vi accepterar inte att akuta sjukdomsfall och offer för trafikolyckor i Bohuslän skall behöva åka förbi Uddevalla sjukhus för att få vård på NÄL. Vi vill ha kvar den avancerade traumaenheten på Uddevalla sjukhus, som hjälpt så många offer för de trafikolyckor som är alltför vanligt förekommande i Bohuslän.

  Moderaterna i Uddevalla kommer att fortsätta att med kraft arbeta för att Uddevalla sjukhus bevaras!

  

Torbjörn Sjögren (m)

ledamot Regionfullmäktige i Västra Götaland
ledamot Uddevalla Kommunfullmäktige

 

Torbjörn Sjögren
Isgatan 36
451 62 UDDEVALLA

Tel. 0522 - 748 26

e-post:
torbjorn.sjogren@moderat.se