Uddevallaren 2002-08-29

 

 

 

Moderaterna vill ha:

 

ETT FULLVÄRDIGT, SJÄLVSTÄNDIGT

UDDEVALLA SJUKHUS

 

Ett fullvärdigt sjukhus, bar skola, utbyggnad av E6 och riksväg 44, fler poliser i Uddevalla centrum är fem huvudpunkter på moderaternas lista inför valet.

 

Ett fullvärdigt och självständigt akutsjukhus är

ett måste, säger Torbjörn Sjögren, som toppar

moderaternas lista till fullmäktige i Uddevalla. Vi

accepterar inte en nedrustning.

           MINDRE ENHETER

Stordriften och sammanslagningarna har visat sig vara ett stort misslyckande. Vi vill dela upp sjukhusen till mindre enheter, för att de skall kunna få bättre kontroll över sin verksamhet. Varken sammanslagningar eller höjd skatt har kunnat lösa de ekonomiska problemen för sjukvården.

 

   BÄTTRE VÄGAR

 

En nära koppling till vårdfrågan har också standarden på riksväg 4.

-  Med tanke på alla ambulanstransporter är standarden på vägen helt oacceptabel, säger Maria Plass, som är nummer två på moderaternas lista. Det får bara inte hända att en ambulans blir stående fast i en kö. Hela vägen måste byggas ut. Den dåliga vägstandarden på 44:an är också ett hinder för den regionala utvecklingen, samma sak gäller för länsväg 161.
 

Satsningen på Fyrstad blir bara ord om vi inte

ser till att vi har vägar i ordentligt skick.

          UTNYTTJA LÄGET

Uddevalla har ett fantastiskt läge i hjärtat av Bohuslän, mitt i Fyrstad, nära till Göteborg och Norge. Det läget skall vi använda för att locka företag och arbetstillfällen hit, men då måste kommunikationerna runt Uddevalla förbättras. E6 norr om Uddevalla måste också byggas ut till motorväg nu.

             AVGIFTSFRI PARKERING

Moderaterna vill också satsa på att göra Uddevalla till en ännu trevligare kommun.

- Stadskärnan är vacker. Bäveån, klocktornet,

stadsbergen och hamnen ger den sin speciella

charm, säger Torbjörn. Då skall vi också kunna

vara trivsamt generösa och erbjuda alla som

besöker centrum avgiftsfri parkering. Det är helt

enkelt en trivselfråga. Människor skall inte

behöva känna sig stressade eller

övervakade.

          STRANDPROMENAD

Vi måste ta tillvara miljön runt Bäveån med tex belysning, se till att behålla den gamla bebyggelse som finns kvar. Man skall få en välkomnanden känsla vid ett besök och vi måste ta ett totalgrepp om hur stan ska se ut.

En strandpromenad från centrum till Gustafsberg är ett av våra förslag.

            FLER POLISER

 - För uddevallabornas trygghets skull vill vi också ha fler poliser i kommunen. Ingen ska behöva vara rädd för att ta en en kvällspromenad, säger Maria. Kvinnor som tex jobbar sent skall inte behöva känna oro redan på jobbet för hur de skall komma säkert hem. Vi vill se fler fotpatrullerande poliser, inte bara i centrum utan också i andra stadsdelar. Vi vill ha kvar polisens kommunikationscentral i Uddevalla, eftersom den är viktig för polisens arbete och lokalkännedom.

         TOLERERAR EJ MOBBING

Nolltolerans mot mobbning är ett absolut krav från moderaterna.

Vi kan inte acceptera att elever mobbas eller

känner vantrivsel i skolan, säger Torbjörn. Lika lite

som vi inte kan acceptera att grundskoleelever

lämnar skolan utan de mest grundläggande

kunskaperna.

           TIDIGARE BETYG

 - Insatser måste göras mycket tidigare än nu. Betygen måste komma tidigare, kontinuerliga uppföljningar av kunskapsnivån är lika viktiga som snabba insatser, fortsätter Maria.

Det finns alltför många barn idag som har dåligt självförtroende och inte vågar säga ifrån eller synas för att de inte kan läsa eller skriva.

Vi vill ha små självständiga skolor där besluten flyttas ut tull de som har kunskaperna - rektorerna, personalen, eleverna och föräldrarna.

 

         HELHETSGREPP

-  Uddevalla behöver en kommunledning som står upp för invånarna och försvarar deras intressen, säger Torbjörn. En ledning som tar ett helhetsgrepp och arbetar framåt. Genom att ta vara på kommunens geografiska läge, erbjuda kustnära boende, bra infrastruktur, bra företagsklimat, bra skolor vård och omsorg och lägre skatt kan vi få människor att välja att bo här.