Nyhetsartikel Bohusläningen 2002-08-22:

 

 

Första-sidan:

 

 

HÅRT MOTSTÅND MOT HTU-FÖRSLAG

 

De scenarion gällande en eventuell omlokalisering av HTU:s verksamhet som presenterats stöter på hårt motstånd från lokala politiker. Några scenarion innebär koncentration av HTU till en eller två städer…

- Det här är en ödesfråga för Uddevallas framtid, säger moderatpolitikern Torbjörn Sjögren.

  

Sidan 5:

 

SLÅR VAKT OM HÖGSKOLAN

 

Möjligheten att Högskolan Trollhättan - Uddevalla skulle lägga ner sina campus i en eller flera städer bemöts mycket negativt från politikerhåll. - En nedläggning i Uddevalla kan leda till att Fyrstadssamarbetet brakar samman, säger kommunalrådet Lennart Björk... 

 

Ingen etablering?

 

Torbjörn Sjögren, toppnamn på moderata kommunfullmäktigelistan i Uddevalla, framhåller att HTU:s närvaro har stor betydelse för möjligheterna att utveckla arbetsmarknad och näringsliv.

- Jag hörde nyss om ett IT-företag som inte

skulle etablerat sig i Uddevalla om inte

högskolan funnits här.

         "Ödesfråga"

- Det här är en ödesfråga för Uddevallas framtid,

fortsätter Torbjörn Sjögren. Istället för

nedläggning vill jag se fler utbildningar

lokaliserade hit. Vi behöver fler inriktningar än

idag.
 

- Torbjörn Sjögren tycker att det finns goda skäl

för expansion inom HTU.
 

- Fyrstadsområdet är i förhållande till

folkmängden missgynnat när det gäller högre

utbildning, säger han.

 

 

 

Carl-Gustaf Wikstrand