Debattartikel 2002-08-09

 

Bygg ut Lv 161!

 

Fyrstad består av de fyra kommunerna Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. Moderaterna vill att Fyrstad skall vara en gemensam marknad för arbete, service och företagande. Den som så önskar ska t.ex. kunna bo i Lysekil, handla i Uddevalla och arbeta i Trollhättan. En gemensam arbetsmarknad i Fyrstad blir mindre känslig för de konjunktursvängningar som tidigare drabbat vår del av Västsverige så hårt.

 

För att Fyrstad skall kunna vara en väl fungerande region krävs att kommunikationerna inom Fyrstad förbättras. Det är glädjande att en utbyggnad av riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan / Vänersborg nu pågår. Det är också bra att länsväg 161 mellan Uddevalla och Lysekil byggts ut, på sträckan från Torp till Rotviksbro. Beklagligt är att utbyggnaden av riksväg 44 på den förhållandevis korta sträckan mellan Uddevalla och Trollhättan / Vänersborg inte är klar förrän om flera år. Det är dessutom illa att utbyggnaden av länsväg 161 avstannat vid Rotviksbro. Vi moderater arbetar för att anslagen till förbättring av vägar skall höjas, så att viktiga vägprojekt som riksväg 44 och länsväg 161 snabbt kan slutföras.

 

Den återstående delen av länsväg 161, från Rotviksbro till färjeläget vid Skår, bör omgående förbättras. Idag är den aktuella delen av länsväg 161 bara 6 meter bred. Denna vägstandard är alldeles för låg, inte minst mot bakgrund av den höga andelen tung trafik och den intensiva sommartrafiken på vägsträckan.

 

Moderaterna i Uddevalla kommun kräver att länsväg 161 snarast  färdigställs. Av trafiksäkerhetsskäl vill vi att hela länsväg 161 görs till mötesfri landsväg.


Genom tillkomsten av Uddevalla-bron har utvecklingsmöjligheterna för västra delarna av Uddevalla kommun ytterligare förbättrats.

Herrestad, Högås, Bokenäs och Dragsmark har ett mycket centralt läge, med närhet till både Göteborg och städerna i Fyrstad.

Bygden erbjuder också en fin boendemiljö med närhet till hav, natur och en intressant kulturhistoria. För att landsbygden väster om Torp skall kunna dra full nytta av de goda utvecklingsmöjligheter som erbjuds är det av stor betydelse att länsväg 161 snabbt byggs ut.

 

Vid en utbyggnad av resterande del av länsväg 161 bör även en gång- och cykelbana skapas. En sådan gång- och cykelbana skulle ge inte minst barnen i området möjlighet att ta sig fram på ett säkert sätt.

En gång- och cykel-förbindelse skulle också innebära ett uppsving för turismen i området. Redan nu är det många turister som försöker cykla längs länsväg 161, trots att detta med nuvarande låga vägstandard är förenat med livsfara.

 

För att underlätta utvecklingen i Fyrstad och västra delarna av Uddevalla kommun kommer Moderaterna i Uddevalla kommun att fortsätta arbeta för en utbyggnad av länsväg 161.

 

 

Torbjörn Sjögren

ledamot (m) Uddevalla Kommunfullmäktige

ledamot (m) Regionfullmäktige

 

Bengt Ljungberg

Kommunalråd (m) Uddevalla kommun

 

 

Torbjörn Sjögren

Isgatan 36, 451 62 UDDEVALLA

Tel. 0522 - 748 26

e-post:       torbjorn.sjogren@moderat.se