2002-08-09

 

Fri parkering i Uddevalla!

 

 

Uddevalla har en vacker stadskärna! Denna stadskärna har goda möjligheter att leva och blomstra. Socialdemokraternas parkeringspolitik är dock ett hinder för centrums utveckling. Parkeringsavgifter och övervakning skapar inte trivsel i stan. Det är beklagligt att socialdemokraterna utvidgar parkeringsregleringen och parkeringsavgifterna i Uddevalla alltmer.

 

Vi moderater vill att Uddevalla centrum skall präglas av trivsel och generositet. Därför vill vi införa avgiftsfri parkering.

Varken Uddevallabor eller turister skall riskera att få parkeringsböter när de besöker vår fina stad! Med avgiftsfri parkering ges centrum möjlighet att utvecklas och fler butiker, caféer, restauranger och arbetstillfällen kan skapas i Uddevalla.

 

Vi moderater vill finansiera en avgiftsfri parkering på ett ansvarsfullt sätt. Dagens parkeringsavgifter används bl.a. till att bekosta underskotten från kommunens parkeringshus. En möjlighet till finansiering av den avgiftsfria parkeringen kan därför vara att kommunen säljer parkeringshusen.

 

För att Uddevalla centrum skall blomstra krävs mer än avgiftsfri parkering. Vi moderater vill underlätta etablering av mysiga uteserveringar, vi vill se kajerna längs Bäveån belysta och vi vill

att det skapas en strandpromenad från Centrum via Skeppsviken till Gustafsberg.

 

Låt oss tillsammans skapa ett ännu trevligare och mysigare Uddevalla!

 

 

Torbjörn Sjögren

ledamot (m) Uddevalla Kommunfullmäktige

ledamot (m) Regionfullmäktige

 

 

Torbjörn Sjögren

Isgatan 36, 451 62 UDDEVALLA

Tel. 0522 - 748 26

e-post: torbjorn.sjogren@moderat.se