Bohusläningen 2002-07-02

  Första-sidan - Huvudnyhet:

 KOMMUNALA BOLAG TILL SALU

De borgerliga i Uddevalla eniga i valdokument

 

 Uddevalla:

 De fyra borgerliga partierna vill sälja ut Uddevallas bolag och verksamheter till privata entreprenörer, kamma hem miljonvinsterna och använda pengarna till skattesänkning, barnomsorg, utbildning och annat där behoven anses trängande.

 För första gången går de borgerliga ut med ett så gott som enigt valdokument och slår fast att "kommunala bolag inte är ett självändamål och principiellt sett inte bör förekomma". Det som för några år sedan betraktades som högerfilosofi har inför valet i september blivit rumsrent u alla borgerliga partier.

 Om enigheten och budskapet räcker till framgång i kommunvalet blir Uddevalla Forum. Omnibus, Fyrstadskraft och Energibolaget först ut till försäljning.

 En av de mest omfattande strukturomvandlingarna i Uddevallas historia kan ta sin början.

 

 Sidan 3 - Huvudnyhet:

 

"SÄLJ KOMMUNALA BOLAG!

De borgerliga partierna enas kring kravet på utförsäljning

 Centern i Uddevalla vill sälja ut Uddevalla Forum till marknaden.

men den borgerliga lusten att släppa in privat kapital i kommunal verksamhet är mycket större än så. Faktisk så stark att detta enar de borgerliga partierna lagom till valet.

 Tillsammans vill c, fp, m och kd sälja av så många kommunala bolag som möjligt och därefter konkurrensutsätta all annan verksamhet som sköts av kommunala förvaltningar. Varje bolag och varje verksamhet ska dock först prövas så att en privatisering bedöms vettig och nyttig.

-  Kommunen är skyldig att se till att till exempel skola och omsorg fungerar och finns. men det är inget som säger att en verksamhet inte blir lika bra på entreprenad, säger kommunalrådet Bengt Ljungberg (m).

 Vad vi måste utarbeta först är regler för de kvalitetskrav vi måste ställa på privata entreprenörer som ska utöva kommunal verksamhet.

 Torbjörn Sjögren, som under hösten väntas efterträda Ljungberg i kommunpolitiken, tillägger att själva faktumet att allt ska prövas inte måste medföra att allt läggs ut på privata utförare.

 

"Högerpolitik"

 Det är ingen tvekan om att det är det som förr kallades högerpolitik som nu enar de borgerliga i Uddevalla. "All kommunal verksamhet utvecklas genom konkurrensutsättning", skriver m, c och fp i ett gemensamt dokument som de döpt till Inriktning år 2003-2005.

Kd har hamnat lite utanför den här borgerliga kärntruppen, mest därför att de vill gå snabbare fram än de övriga och bland annat sänka skatten med 50 öre redan 2003. Men kd är med i en eventuell borgerlig kommunregering efter valet.

 Det säger de övriga partierna. När m, c, och fp lade ett gemensamt budgetförslag i kommunfullmäktige så röstade kd på detta.

 

Bolag på väg ut

 - Kommunala bolag är inget självändamål och bör egentligen inte förekomma, säger centerns gruppledare i fullmäktige Rolf Andersson.

 Bakom sig har han förre riksdagsmannen Elving Andersson (c) som gör comeback i kommunpolitiken, bland annat genom att lansera kravet på konkurrensutsättning med full kraft.

 De första kommunala bolagen som de borgerliga partierna vill försöka sälja blir av allt att döma Uddevalla Omnibus, Fyrstad Kraft AB, Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla Turisttrafik AB och kanske också Uddevalla Forum AB.

Förhoppningarna är att detta ska ska inbringa mångmiljonbelopp, som kan sättas in i vården, skolan och omsorgen.

 

"Ta och ge"

 En helt eller delvis privatiserad kommunförvaltning kräver inte så många politiker menar kd, som inom den borgerliga kvartetten betraktas som lite mer extrema i sin framtidsplanering. Genom att banta antalet politiker, höja avgifterna för att utbilda grannkommunernas ungdom i stadens skolor, sälja ut bland annat båten Byfjorden, dra in kommunstödet till Folkets Hus och en del annat räknar de hem över 60 miljoner.

De pengarna vill kd överföra till bland annat barnomsorgen, utbildningen och betala sin föreslagna skattesänkning med.

- Ska det bli bra måste alla ta och ge lite grann i en sådan här konstellation. Man måste kunna kompromissa, säger Bengt Ljungberg (m).

 

 Ulf Blomgren