Bohusläningen 2002-06-20

Borgerligt Program utan kd-samverkan

Ovankigt hövlig ton i budgetdebatten gladde

 

Uddevalla

---------------------

Moderaterna, centerpartiet och folkpartiet har enats om en gemensam politisk inriktning. Men finns det någon borgerlig enighet? Kd står för en egen linje med betydligt tydligare krav på förändring.

Kommunfullmäktige

-----------------------------

Flera av politikerna berömde gårdagens debatt i fullmäktige för att hålla en god ton, utan alltför häftiga angrepp.

-  Man skulle kunna tro att det är vänliga veckan, sa vice ordförande Lennart Bergqvist (m) efter att socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag klubbats.

VG med ett plus i kanten, tyckte Per Duregård.

Är det måhända lugnet före en stormig valrörelse?

Hårt motstånd

Hans Jonasson (kd) hade annars väntat sig starka reaktioner på det alternativa budgetförslag där partiet visar på hur de skulle vilja styra kommunen om de fick chansen.

Partiets krav på skattesänkning, konkurrensutsättning och bantning av den kommunala organisationen har tidigare mött hårdnackat motstånd, och då inte bara av den politiska majoriteten.

Nu har de tre övriga borgerliga partiernas gemensamma inriktning precis samma inriktning men går inte in i detalj på kronor och ören som kd gör i sitt budgetförslag.

Hans Jonasson var nöjd och sade sig kunna ställa upp till fullo på deras ideer.

- Vi vill mer på vissa områden och de vill mer på andra. Men vi drar alla åt samma håll.

 

Tonar ned skillnader

 Moderaternas tilltänkte kommunalråd Torbjörn Sjögren vill också tona ned skillnaderna mellan partierna.

- Det är önskvärt att skatten kan sänkas under nästa mandatperiod. Men en sänkning måste finansieras. Vi är för en sänkning på lång sikt.

Tidigare i år då fullmäktige fastställde de ekonomiska målen ställde sig moderaterna inte bakom kd:s föreslagna målsättning:

en skattesänkning med 25 öre i slutet av nästa mandatperiod.

Boel Schavon (kd), tidigare moderat företrädare, angrep sitt gamla parti för att nu men inte då säga sig vilja sänka skatten.

-  Vad som har hänt mellan mars och juni är en piruett. 

Revolutionärt?

 Torbjörn Sjögren försvarade partiets försiktiga framtoning.

- Moderaterna i Uddevalla är ett konservativt parti och kommer så att förbli. Själva ordet "moderat" betyder måttlig. Vi kommer aldrig att bli ett revolutionärt parti.

Ett uttalande som fick många i salen att dra på smilbanden.

 Från vänsterpartiet kom Dan Gahnström med invändningar mot framförallt kd:s förslag.

- Det är inte så enkelt. Man löser inte allt genom att lägga ut verksamhet på entreprenad och bara låta hjulen snurra, det finns det flera exempel på.

 En av de borgerliga partiernas gemensamma angreppspunkter mot majoriteten var att de ekonomiska målen inte hålls, trots höga skatteintäkter och statliga bidrag.

 Lennart Björk (s) försvarade de eknomiska prioriteringarna på skola, vård och omsorg men betonade att nämnder och förvaltningar måste anstränga sig hårt för att inte gå back framöver.

- Det är oerhört viktigt att man respekterar beslut och ramar som läggs av fullmäktige.

 

 Stefan Karlsson - Bohusläningen

 Bild: Ralph Steen (fp) och Torbjörn Sjögren (m)

 Bildtext:

 Ralph Steen (fp) och moderaternas Torbjörn Sjögren presenterade tillsammans med centerpartiets Rolf Andersson ett gemensamt politiskt program på onsdagens fullmäktige. Frågan är hur väl de kommer överens med kristdemokraterna vid en eventuell valseger. Kd har betydligt mer långtgående och uttalade förslag på förändring.