Uddevalla Kommunfullmäktige 2002-06-19

 

ANFÖRANDE BUDGETDEBATT

Herr ordförande, ledamöter, Uddevallabor!

Uddevalla kommun är en fantastisk plats!

Vi har fjordar och fjäll. Vi har en vacker kustlinje och en charmig stadskärna. Uddevalla ligger i hjärtat av Bohuslän. Inte minst så här års, i midsommartid, känner jag och många andra Uddevallabor en tacksamhet över att vi bor i Uddevalla och i Bohuslän.

Uddevalla har alla förutsättningar att vara en bra plats att leva på.Moderata Samlingspartiet vill att dessa goda förutsättningar tas tillvara på bästa sätt.

Vi moderater vill att Uddevallas barn får en bra start i livet, i en skola som ger ordentliga kunskaper. Vi moderater vill att Uddevallas äldre skall kunna känna tryggheten att de får hjälp den dag de egna krafterna inte längre räcker till.

Uddevallas stadskärna är vacker! Bäveån, klocktornet, hamnen och våra vackra stadsberg är alla platser som finns i Uddevallabornas hjärtan. För oss moderater är det viktigt att Uddevallas stadskärna ges möjlighet att leva. Vi vill att både Uddevallabor och besökare skall känna sig välkomna i Uddevalla centrum. Därför vill vi införa avgiftsfri parkering i Uddevalla.

Uddevallaborna betalar mer skatt än invånarna i de allra flesta svenska kommuner. Trots detta får Uddevallaborna inte bättre välfärd än invånarna i andra kommuner. Vi moderater tycker att det vore önskvärt att skatten sänks under nästa mandatperiod. Detta är viktigt för att människor skall kunna leva på sin lön.

En skattesänkning kan bara ske om den går att finansiera på ett ansvarsfullt sätt. Vi moderater kommer att arbeta för att skatten på längre sikt kan sänkas på ett ansvarsfullt sätt.

Herr Ordförande!

Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och Folkpartiet Liberalerna presenterar idag en gemensam politik för Uddevallas framtid. Det är en politik för valfrihet och trygghet.

Våra tre partier känner en oro över att kommunens ekonomi inte är i sund ekonomisk balans. Trots ökade skatteintäkter och trots extra statsbidrag lyckas socialdemokraterna och vänsterpartiet inte sköta kommunens ekonomi på ett sätt som långsiktigt är hållbart.

Om vi skall kunna säkerställa en god välfärd i Uddevalla måste kommunens ekonomi bringas i balans. Därför behövs en ny politik i Uddevalla.

Moderaterna, centern och folkpartiet vill ge alla Uddevallabor möjlighet att själva välja barnomsorg och skola åt sina egna barn.

Därför vill vi att det ska finnas t.ex. föräldrakooperativa dagis och friskolor, likaväl som kommunala. Vi vill ge kommunal personal i Uddevalla möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare.

En rätt för personal i skola och omsorg att välja arbetsgivare kommer att ge en bättre arbetsmiljö och färre sjukskrivningar.

Herr ordförande!

Uddevalla har så bra förutsättningar! Uddevalla kan bli en så bra kommun att leva i för våra invånare! Uddevalla kan bli en kommun där medborgarna kan lita på välfärden. Det enda som behövs är en ny politik. En politik för valfrihet och trygghet.

Herr Ordförande!

 

 

Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och

Folkpartiet Liberalerna framställer följande yrkanden:

Vi yrkar bifall till följande att-satser i Kommunstyrelsens förslag:

 

att-satserna nr 1, nr 5, nr 6, nr 7 och nr 8.

 

 

Därtill framställer vi följande tilläggsyrkande:

 

Vi yrkar att Kommunfullmäktige måtte besluta antaga det förslag till Verksamhetsinriktning för åren 2003-2005, vilket framlagts av Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet.

 

 

Tack för uppmärksamheten!


 

2002-06-19

 

  

Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och

Folkpartiet Liberalerna framställer följande yrkanden:

 


Vi yrkar bifall till följande att-satser i Kommunstyrelsens förslag:

 

att-satserna nr 1, nr 5, nr 6, nr 7 och nr 8.

 

 

Därtill framställer vi följande tilläggsyrkande:

 

Vi yrkar att Kommunfullmäktige måtte besluta antaga det förslag till Verksamhetsinriktning för åren 2003-2005, vilket framlagts av Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet.