Bohusläningen 2002-06-06

Sidan 3 - första nyhet:

 

Satsning med statsbidrag

Moderat orolig och saknar p-politik i budgeten

Man borde samla i ladorna inför sämre tider, men majoritetens budgetförslag har inga marginaler. Torbjörn Sjögren (m) oroas av detta och efterlyser samtidigt en annorlunda parkeringspolitik.

Han är toppnamn i höstens val för det största oppositionspartiet och riktar i första hand in sin kritik mot budgetförslaget på att det inte uppnår resultatmålet på en procent.

- Det är en svag budget som ser oroande ut. Man klarar inte verksamheten på sikt med en sådan budget
 

Frågan är om det verkligen hade varit möjligt att lägga några pengar på hög. Torbjörn Sjögren nämner konkurrensutsättning av kommunal verksamheter och utförsäljningar som ett sätt att klara ekonomin bättre. Istället förlitar sig majoriteten på högre skatteintäkter och höga statsbidrag.

- Inget av detta är något som den politiska majoriteten kan ta åt sig äran av.

- Det de kallar för sina satsningar består av extra statsbidrag. Det understryker att det här inte är långsiktigt hållbart. Statsbidrag kan utebli den dag det blir sämre konjunktur i landet.

Saknar parkeringsfrågan

 Utöver dessa övergripande frågor skulle Torbjörn Sjögren vilja se en ny lösning på parkeringsfrågan i budgeten. det handlar om centrums attraktionskraft och överlevnad.

- Det man inte säger något om är parkeringsfrågan. Det är anmärkningsvärt att man inte tagit intryck av folkopinionen. Den chansen har man missat, säger han.

 Moderaterna anser att detta är en av de stora frågorna inför höstens val. I fullmäktige har man därför föreslagit försäljning av parkeringshusen Herrnhut och Lancaster. På detta sätt skulle kommunen slippa betungande kostnader och bana vä för fri parkering.

- Man behöver ta ett nytt grepp i den här frågan. Det är el att majoriteten har låst fast sig i den här parkeringspolitiken.

 Stefan Karlsson - Bohusläningen

 Bild : Torbjörn Sjören

 Bildtext:

Torbjörn Sjögren, moderat, är orolig för att majoritetens budget inte har några ekonomiska marginaler.