Debattartikel 2002-08-02

Bohusläningen
2002-04-23

ETT VÄLKOMNANDE UDDEVALLA!

Uddevalla har en fin stadskärna som vi uddevallabor har all anledning att vara stolta över. Bäveån, de vackra stadsbergen, klocktornet och hamninloppet ger Uddevallas centrum en tilltalande karaktär.

 En stadskärna med så bra grundförutsättningar som Uddevallas borde blomstra. Socialdemokraternas parkeringspolitik är dock ett hinder för utvecklingen av Uddevalla centrum.

 Uddevallabor och turister som besöker Uddevalla centrum tvingas betala höga parkeringsavgifter, de övervakas av parkeringsvakter och bötfälls. Denna socialdemokratiska parkeringspolitik skrämmer bort människor från Uddevallas fina stadskärna. Andra kommuner, bland annat vår grannkommun Vänersborg, har infört avgiftsfri parkering för att locka fler besökare. I Uddevalla gör socialdemokraterna tvärtom - här utökas parkeringsregleringen. Socialdemokraterna har valt att avgiftsbelägga allt fler parkeringsplatser. Dessutom är sedan en tid en del av centrums parkeringsplatser avgiftsbelagda dygnet runt, d.v.s. till och med
på natten! Inte ens i storstaden Stockholm måste man betala avgift för att parkera bilen på natten.

 Moderaterna vill att Uddevalla skall präglas av generositet och gästfrihet, istället för av övervakning, böter och avgifter. Därför arbetar vi sedan flera år tillbaka för att avgiftsfri parkering skall införas även i Uddevalla. En avgiftsfri parkering skulle ge Uddevallas stadskärna möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt, med fler besökare och därmed utökat utbud av handel och service. Framförallt skulle avgiftsfri parkering ge både oss uddevallabor och våra gäster en ännu mer trivsam stadskärna.

 Uddevallas fina stadskärna förtjänar en bättre behandling än socialdemokraternas parkeringspolitik! Därför kommer Moderaterna att fortsätta arbeta för avgiftsfri parkering i Uddevalla.
 

Torbjörn Sjögren

ledamot (m) Uddevalla kommunfullmäktige


Ulrika Ericsson

vice ordförande (m) Tekniska nämnden i Uddevalla