Bohusläningen 2002-03-05

 

GE UDDEVALLA EN NY START!

Uddevalla är en kommun som har goda förutsättningar att vara en bra kommun att leva i. Uddevalla erbjuder sina invånare både en vacker natur och närhet till storstadens kulturutbud. En bättre geografisk placering än Uddevallas är svår att tänka sig: mitt i Fyrstad, nära Göteborg och i hjärtat av Bohuslän.

 Moderaterna i Uddevalla vill att Uddevallas goda förutsättningar tas tillvara på ett bättre sätt än vad som sker idag. Vi vill underlätta tillkomsten av fler attraktiva bostadsområden längs kommunens 22 mil långa kuststräcka.

 För att Uddevallas fördelaktiga geografiska läge ska kunna bli till ännu större glädje för invånare och företag krävs att kommunikationerna kring Uddevalla förbättras. Dagens vägstandard är så dålig att människor förolyckas på riksväg 44 och E6. Att ta sig till Uddevalla måste i framtiden vara enkelt och säkert. För att locka fler företag och arbetstillfällen till Uddevalla är en snabb utbyggnad av kommunikationerna nödvändig.

  Uddevallas stadskärna är både vacker och trivsam. Klocktornet, Bäveån, hamninloppet och stadsbergen ger Uddevallas centrum en karaktär som uppskattas av både uddevallabor och turister. Ett inte lika uppskattat inslag i stadsbilden är kommunens parkeringsavgifter och parkeringsböter. Dagens parkeringspolitik riskerar att skrämma bort turister och företag från Uddevalla centrum. En sådan politik har Uddevalla inte råd med! I likhet med många andra kommuner, bland annat vår grannkommun Vänersborg, bör även Uddevalla införa avgiftsfri parkering.

  Framtiden för Uddevalla sjukhus är en ödesfråga för Uddevalla. Uddevalla sjukhus behövs för uddevallabornas och övriga bohusläningars trygghet. Vi moderater vill att Uddevalla sjukhus ska vara ett fullvärdigt sjukhus, som inte avlövas på resurser. Det är hög tid att Uddevalla sjukhus befrias från den misslyckade stordriften och åter blir ett helt självständigt sjukhus.

  Varje krona som Uddevalla kommun tar ut i skatt har skapats genom enskilda uddevallabors arbete. Det är därför ett anständighetskrav att skattepengarna används så effektivt som möjligt. Ett politiskt nytänkande, med öppenhet för att bedriva verksamhet i andra former än kommunala monopol, kan ge uddevallaborna bättre valuta för skattepengarna. På sikt bör en effektivisering av den kommunala verksamheten göra det möjligt både att få bättre kvalitet i skola, vård och omsorg och att sänka den i Uddevalla mycket höga kommunalskatten. Uddevallaborna bör ges rätt att, oavsett inkomst, själva välja det dagis, den skola och det äldreboende man har förtroende för. Vår duktiga kommunala personal bör ges möjlighet att välja mellan att jobba hos kommunen eller annan arbetsgivare.

  Uddevalla har goda förutsättningar att vara en bra kommun att leva i. Vi moderater vill att dessa goda förutsättningar tas tillvara på bästa sätt. Därför arbetar vi för bättre kommunikationer, avgiftsfri parkering, ett bevarande av Uddevalla sjukhus och större valfrihet. Med en sådan politik kan vi uddevallabor tillsammans ge vår kommun en ny start!

 

Torbjörn Sjögren

Ledamot (m) Uddevalla kommunfullmäktige