Debatt

SNABB UTBYGGNAD AV VÄGARNA I FYRSTAD ÄR EN ÖVERLEVNADSFRÅGA INFÖR FRAMTIDEN

Fyrstadskommunerna Lysekil, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg är som delregion den näst största efter Göteborg i Västra Götaland. Vi har en stor andel av regionens industriarbetstillfällen och för närvarande en snabb utbyggnad av bl.a. filmindustri genom Film i Väst.

 En av de allra viktigaste frågorna framåt är, förutom kompetensförsörjningen och skolfrågorna, att få tillstånd ett bättre vägnät.

 Den frågan är så viktig för om Fyrstad skall fortsätta att utvecklas som en gemensam arbetes och bostadsregion, att den är helt avgörande för Fyrstads framtid.

 Då tänker vi i första hand på vägarna E:6 genom Bohuslän, 44:an mellan Uddevalla—Trollhättan/Vänersborg, 45:an mellan Trollhättan—Göteborg och 161:an mellan Uddevalla—Lysekil.

 Det är negativt för Fyrstads utveckling att den redan dåliga förbindelsen mellan Uddevalla—Trollhättan/Vänersborg (44:an) nu försämras ytterligare med en hastighetssänkning till 70 km/h på halva sträckan. Vi har full förståelse för att man vill sätta in åtgärder för att minska olyckorna, men sanningen är ju att ingen av dödsolyckorna hade förhindrats av hastighetssänkningen.

Men sänkningen kommer att få stora följder, inte minst mentalt. Det kommer att upplevas att vägen blivit betydligt längre och detta riskerar att dämpa och dra ner utvecklingen i Fyrstad på ett mycket oroande sätt.Detta eftersom vi måste vänta 2 år innan den nya vägen till Ryr kommer att bli färdig.

 Orsaken till de många svåra olyckorna på 44:an är att vägen har alltför dålig standard relaterat till trafikbelastningen. Det är mycket olyckligt att (s), (v) och (mp) genom sitt agerande på riksplanet försenat en utbyggnad av Rv 44. Lösningen på trafikproblemen på vägen måste vara att den nya vägen snarast blir färdig, inte att hastigheten sänks.

 Därför är det mycket viktigt att Fyrstads kommunerna tar hjälp av Regionen i Västra Götaland och Göteborg och kraftfullt framför hur viktigt det är för Västra Sveriges utveckling att vägutbyggnaderna sker snabbare än idag.

Lars-Arne Staxäng                                               
Gruppl. i Lysekil (m) och led i Fyrstads AU

Torbjörn Sjögren
Ledamot i Regionfullmäktige (m)