Nyhetsartikel, Uddevalla-Posten 2002-01-31

Moderat ställer fråga till regionrådet

Med anledning av det ekonomiska läget i NU-sjukvården går moderaten Torbjörn Sjögren från Uddevalla som sitter med i regionfullmäktige ut med en direkt fråga till regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (s).

- "Har Du i din egenskap av regionstyrelsens ordförande fått någon information som antytt att även NU-sjukvården skulle komma att drabbas av ett större ekonomiskt underskott än vad som tidigare befarats?", skriver Torbjörn Sjögren.

 Bakgrunden till frågan är den information om underskottet för Sahlgrenska universitetssjukhuset som lades fram för regionfullmäktige i december. Dessutom har nu framkommit att NU-sjukvårdens ekonomi drabbats av ett större underskott än tidigare (se artikel ovan).

SAKNAR KONTROLL
-"De politiska utförarstyrelserna har inte kontroll över sjukhuskoncernernas ekonomi. Sahlgrenska går med stort underskott och detsamma gäller nu NU-sjukvården, skriver Torbjörn Sjögren. - De politiska utförarstyrelsernas misslyckande visar att sjukhusen i framtiden bör styras av sjukvårdsproffs och inte av politiker. Sjukhuskoncernernas kris visar också att stordriften i sjukvården bör avskaffas, säger Sjögren i ett uttalande.

SMÅSKALIGHET
 Han anser att sjukvården behöver professionell ledning, istället för politikerstyre. Dessutom anser han att sjukvården behöver småskalighet istället för stordrift. Roland Andersson hade vid denna upplagas pressläggning inte kommenterat Torbjörn Sjögrens fråga.