2002-01-28
Fråga till Regionstyrelsens ordförande, Roland Andersson (s)

Under december månad år 2001 framkom att Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppvisade ett större ekonomiskt underskott än vad som tidigare befarats.. Vidare har framkommit att även NU-sjukvårdens ekonomi drabbats av ett större underskott än väntat. I anledning av vad ovan nämnts är min fråga till Regionstyrelsens ordförande, Roland Andersson (s), följande:

Har Du, i Din egenskap av Regionstyrelsens ordförande, fått någon information som antytt att även NU-sjukvården skulle komma att drabbas av ett större ekonomiskt underskott än vad tidigare befarats?

Uddevalla 2002-01-28

Torbjörn Sjögren (m)
Regionfullmäktigeledamot