Debattartikel 2002-01-11

NY START FÖR UDDEVALLA!

Ett nytt år är här! Årsskiften väcker tankar, både om det förgångna och om framtiden. Under de mer än tio år som jag varit aktiv i kommunpolitiken i Uddevalla har kommunens utveckling varit skiftande. Under det tidiga 1990-talet var Uddevalla hårt drabbat, efter nedläggningarna av bland annat varvet, regementet och Volvo. Högskolans expansion i Uddevalla, Volvos återkomst och Uddevallabrons invigning är några av de positiva händelser i Uddevallas historia, som inträffat under senare år.

 Enligt min uppfattning har Uddevalla goda förutsättningar att få en positiv utveckling under kommande år. Avgörande för Uddevallas utveckling är om kommunen kan locka duktiga människor att bosätta sig och bo kvar i Uddevalla. Förutsättningarna för att Uddevalla ska kunna vara en bra kommun att leva i är goda. Uddevalla erbjuder en fantastisk miljö med fjordar, fjäll och 22 mil kust. Kommunens geografiska läge är ypperligt: i hjärtat av Bohuslän, mitt i Fyrstad och nära Göteborg.

 Uddevalla har således goda grundförutsättningar att vara en kommun där människor vill bo, arbeta och starta företag. För att dessa Uddevallas goda grundförutsättningar skall kunna tas tillvara krävs en rad förbättringar.

 Uddevalla måste erbjuda ett attraktivt boende, både till de människor som idag lever i Uddevalla och till de människor vi vill locka till vår kommun. Uddevalla kommuns 22 mil långa kuststräcka gör det möjligt att skapa mycket attraktiva havsnära boendemiljöer. Steg i rätt riktning tas nu genom tillkomsten av bland annat ett nytt bostadsområde i Sunningeviken, vid Byfjordens norra strand. Det är viktigt att kommunen planerar och underlättar tillkomsten av fler attraktiva boendemiljöer.

 Företagsklimatet i Uddevalla bör förbättras. Uddevalla behöver en kommunledning som är mer lyhörd för företagens behov och som kan göra det lättare för företagare att etablera sig i och expandera i Uddevalla.

 För att Uddevalla ska kunna dra nytta av sitt fördelaktiga geografiska läge behövs bättre kommunikationer. Avgörande för Uddevallas framtid är att kommunikationerna inom Fyrstad (Uddevalla-Vänersborg-Trollhättan-Lysekil) förbättras. Med bättre kommunikationer kan Fyrstad i högre utsträckning än idag bli en gemensam marknad för boende, arbete och service. En sådan gemensam marknad i Fyrstad skulle innebära större valfrihet och utvecklingsmöjligheter för människorna i Fyrstad. En geografiskt större gemensam arbetsmarknad är betydligt mindre känslig för konjunktursvängningar än vad en mindre lokal arbetsmarknad är. Utbyggnaden av riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan / Vänersborg samt länsväg 161 mellan Uddevalla och Lysekil måste påskyndas. Det är av stor betydelse att förbättringen av E6:an i norra Bohuslän fullföljs. En av de viktigaste uppgifterna för Uddevallas kommunledning bör vara att bevaka Uddevallas intressen, vad gäller utbyggnad av infrastruktur.
 
 Framtiden för Uddevalla sjukhus har stor betydelse för såväl Uddevallas som övriga Bohusläns utveckling. Ett självklart krav från Uddevalla måste vara att vårt sjukhus återfår sin status som ett helt självständigt och fullvärdigt sjukhus.

 Attraktiva kommuner erbjuder sina invånare bra skolor och äldreomsorg och låga skatter. Socialdemokraterna och vänsterpartiet, som idag styr Uddevalla, tvingar uddevallaborna att betala högre kommunalskatt än vad invånarna i de allra flesta andra kommuner behöver göra. Samtidigt som uddevallaborna tvingas avstå från en större del av sina inkomster i kommunalskatt än de flesta andra svenskar är den kommunala servicen i Uddevalla inte bättre än i normala kommuner. Trots den mycket höga kommunalskatten och trots de senaste årens högkonjunktur har socialdemokraterna och vänsterpartiet kört kommunens ekonomi i botten. Uddevalla befinner sig idag i en situation med höga skatter, otillräcklig kommunal service och en kommunal ekonomi i kris. Så behöver det naturligtvis inte fortsätta att vara! Orsaken till Uddevalla kommuns problem är den politik som socialdemokraterna och vänsterpartiet fört.

 Grundläggande i denna vänsteralliansens politik har varit att bedriva nästan all kommunal verksamhet i form av politikerstyrda planekonomiska monopol. Planekonomiska monopol ger som bekant verksamhet som är dyrare och sämre, jämfört med vad valfrihet, konkurrens och mångfald gör. Alternativet till monopolpolitiken är en politik som tillåter alla uddevallabor, oavsett inkomst, att välja mellan kommunala och privata alternativ, vad gäller dagis, skolor och äldreomsorg. Med en politik för valfrihet skulle Uddevalla kunna ge sina medborgare bättre service och lägre skatter, precis som fallet är i många andra svenska kommuner. En sådan ny politik med god samhällsservice och lägre skatter skulle göra Uddevalla ännu mer attraktivt att leva och arbeta i.

 Uddevalla har goda förutsättningar att vara en blomstrande kommun. År 2002 är året då vi uddevallabor har möjlighet att genom valet i september ge vår kommun en ny kommunledning. En kommunledning som har förmåga att ta tillvara Uddevallas goda förutsättningar. I valet i september kan vi uddevallabor tillsammans se till att år 2002 blir ett riktigt Gott Nytt År för Uddevalla!

Torbjörn Sjögren
ledamot (m) Uddevalla kommunfullmäktige
ledamot Moderaternas Förbundsstyrelse i Bohuslän