Artikel 2001-12-23

Det är på oss det hänger!

Jul- och nyårshelgerna erbjuder en möjlighet till avkoppling och gemenskap. Ett tillfälle att få ta hand om nära och kära och att ladda batterierna. Jag hoppas att Du haft tillfälle att vila ut under helgerna och att samla krafter. Kraft kommer vi moderater nämligen att behöva under valåret 2002. Det är nu vi har möjlighet att ge Sverige, Västra Götaland och Uddevalla en ny och bättre politik. En politik för frihet, trygghet och utveckling.

 I Uddevalla framstår socialdemokraternas och vänsterpartiets misslyckande särskilt tydligt. Trots att vi under mandatperioden haft högkonjunktur har Uddevallas vänsterledning kört kommunens ekonomi i botten. Kommunens ekonomi är nu så misskött att utbildningen av våra unga och omsorgen om de äldre riskerar att försämras. Men så behöver det inte vara! Uddevalla är en kommun som har goda förutsättningar att blomstra. Det enda som saknas är en politik och ett ledarskap som förmår ta tillvara Uddevallas goda förutsättningar. Vi moderater kan ge Uddevalla den nya start som vår kommun så väl behöver. För detta är dock en moderat valframgång i Uddevalla nödvändig. Om moderaterna ska kunna få en valframgång avgörs till stor del av det arbete som läggs ned av oss som är medlemmar i moderaterna i Uddevalla. Det viktigaste stöd Du som medlem kan ge moderaterna i arbetet för ett bra valresultat är att förnya Ditt medlemskap (vilket Du kanske redan gjort). Det finns också små och stora arbetsuppgifter i partiet för alla moderater som aktivt vill arbeta för en valframgång. Att arbeta tillsammans för en moderat förnyelse av Uddevalla är både roligt och viktigt.

 Om Du vill bidra till att år 2002 blir ett Gott Nytt År för Uddevalla så förnya Ditt medlemskap i moderaterna! Du är också mycket välkommen att slå en signal till Din ordförande och erbjuda Dig att göra en arbetsinsats under valåret. Tack för Ditt stöd under år 2001 och väl mött under valåret 2002!

Gott Nytt Val-år!

Torbjörn Sjögren

ledamot (m) Uddevalla kommunfullmäktige