2001-11-27
Fråga till Regionstyrelsens ordförande, Roland Andersson (s)

Angående valfrihet för patienter och personal

I Västra Götaland utför den offentliga sektorn ungefär 96% av all vårdverksamhet. Socialdemokraterna m.fl. har nu beslutat att konkurrenskansliet, som har till uppgift att arbeta för ökad mångfald inom sjukvården i Västsverige, inte längre ska vara en självständig enhet.

I anledning av vad ovan nämnts är min fråga till Regionstyrelsens orförande, Roland Andersson (s), följande:

Kommer Västra Götalandsregionen att arbeta för att fler vårdcentraler och sjukhus bedrivs i alternativa driftsformer, så att patienter och personal får fler vårdgivare respektive arbetsgivare att välja mellan?

Uddevalla 2001-11-26

Torbjörn Sjögren (m)
Regionfullmäktigeledamot