Debattartikel publicerad i Bohusläningen 2001-09-25

Dags för s och v att titta på verkligheten i skolan och inte på ideologiska kartan

Louise Persson undrar i en artikel i Bohuslänningen den 8 september vad vi moderater vill uppnå politiskt med skolan. Jag trodde det har framgått klart och tydligt, inte minst senast genom ett par debattartiklar i ovan nämnda tidning. Men, Louise Persson verkar inte ha förstått, och det hon tror sig ha förstått han fått om bakfoten. Nåväl, vi gör i alla fall ett sista försök för denna gången att förklara moderat skolpolitik.

 Vi kan börja med att säga vad den INTE innebär. Moderat politik innebär inte avgiftsfinansiering för de enskilda föräldrarna. Skolpengen är inte ett sätt att dela upp barn efter föräldrarnas inkomst. Det är tvärtom ett sätt att ge barn och föräldrar en möjlighet att aktivt välja vad som är bäst för just den eleven.

 Skolan är ett av samhällets absolut viktigaste områden, där staten har det yttersta ansvaret. Det är därför vi moderater prioriterar skolan framför andra statliga och kommunala budgetposter. På så sätt klarar vi av att både sänka skatter och satsa mer på skolan och andra kärnområden.

 Louise Persson skriver att friskolor redan är införda, och att den politiska debatten om dem redan är avklarad. Om det vore så väl! Statsrådet Wärnersson tar varje tillfälle till att hacka på existensen av friskolor. Nu senast är det inrättandet av en politiskt (s-märkt) nämnd på Skolverket, som ska ges inflytande över tillstånden för nya friskolor. Den ska ta större hänsyn till de kommunala konsekvenserna av friskolor, har det sagts.

 Det kan inte sägas tydligare än så, regeringen värnar det kommunala skolväsendet, de kommunala pamparna, mer än enskilda elevers skolgång. Det måste bli ett slut på detta.

 Vi moderater vill ha en nationell skolpeng, en skolpeng som går direkt till skolorna, oavsett i vilken form de drivs. De ska inte passera kommunhuset, där klåfingriga politiker bestämmer vad pengarna skall gå till. Dagens system ger upphov till att alltför mycket medel försvinner på vägen till klassrummet. Det vill vi ändra på.

 Men skolpeng är bara ett av våra förslag på skolområdet. Vi vill att eleverna ges ordentliga kunskaper och att kärnämnena prioriteras. Försämringen av elevernas resultat är allvarlig och måste hejdas. Vi vill att lärarna skall vara behöriga, välutbildade och bli väl kompenserade för sina insatser. Det måste vara ordning och reda på skolorna, mobbning måste tas på betydligt större allvar än i dag. Om detta skall kunna förverkligas måste lärare ges mer auktoritet. Detta innebär dock inte en återgång till en auktoritär skola.

 Medan vi moderater ägnar mycket tid och kraft på att formulera en offensiv skolpolitik försvarar och administrerar Louise Persson och hennes gelikar en skola i utförsbacke. Det är dags för S och V att titta på verkligheten i stället för på den ideologiska karta som har förblindat dem.

Torbjörn Sjögren
Regionfullmäktigeledamot (m)
ledamot av förbundsstyrelsen moderaterna i Bohuslän

Kent Olsson
Adjunkt och riksdagsledamot (m)
Förbundsordförande moderaterna i Bohuslän