Debatt 2001-09-03

SKOLAN BEHÖVER MER VALFRIHET!

Undertecknade har i en debattartikel publicerad i Bohusläningen den 18 augusti redogjort för moderaternas förslag till lösning på krisen i den svenska skolan. Vår artikel har bemötts av vänsterpartisten Frida Spjuth, i ett genmäle publicerat den 1 september. Vi vill tacka Spjuth för hennes bidrag till debatten, som på ett utmärkt sätt belyser vänsterpartiets motstånd mot en verklig förnyelse av den svenska skolan.

 Bakgrunden till vår tidigare publicerade debattartikel är den kris som svenskt skolväsende befinner sig i. Allt fler elever tvingas lämna skolan utan att vara godkända i alla ämnen. Allt fler elever får sina framtidsmöjligheter försämrade, därför att skolan inte håller måttet. Skillnaden i kvalitet mellan olika skolor blir hela tiden allt större. Skolans misslyckande drabbar hårdast de elever som från början har sämst förutsättningar. För oss moderater är detta oacceptabelt. Vi har därför presenterat en rad förslag för att bryta krisen i den svenska skolan. Men vänsterpartiet säger ”nej” till den förnyelse av skolan som Sveriges elever och lärare är i så stort behov av.

 En rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi visar att konkurrensen från friskolorna gör även de offentliga skolorna bättre. Vänsterpartiet vill trots detta stoppa friskolorna. En sådan vänsterpolitik förlorar alla på. De många familjer som vill välja en friskola åt sina barn riskerar att hindras från detta, pga vänsterpartiets ideologiskt betingade motstånd mot valfrihet. De elever som går i den offentliga skolan förlorar på vänsterpartiets monopol-politik, eftersom deras skola hindras från att få den stimulans som konkurrensen från friskolor innebär. Vi moderater vill att alla elever ska få glädje av den förbättring av skolan som valfrihet och mångfald medför.

 Spjuth (v) påstår att möjligheten att välja skola leder till ökad segregation. Detta påstående är direkt felaktigt. Vi moderater vill att alla, oavsett ekonomiska och sociala förhållanden, ska ha samma möjlighet att välja skola. Mot vår valfrihetspolitik står vänsterns monopol-politik, som i praktiken ofta innebär att eleven tilldelas den skola som ligger närmast hans bostad. Konsekvensen av denna vänsterns politik är att elever som växer upp i mindre lyckligt lottade bostadsområden går i en skola, medan elever från bostadsområden som anses bättre går i en annan skola. En sådan politik är segregerande. Med moderat valfrihetspolitik kan eleven och hans familj själva välja den skola man har förtroende för, oavsett var denna skola är belägen. En sådan valfrihet kommer att minska den segregation mellan olika skolor och bostadsområden som vänsterns monopolpolitik skapat.

 Vi moderater kan inte acceptera att den svenska skolans resultat ständigt försämras, trots alla duktiga lärares hårda arbete. För oss är det oacceptabelt att allt fler svenska ungdomar får sina framtidsmöjligheter försämrade, därför att skolan inte håller måttet. Moderata samlingspartiet kan aldrig godta den allt större segregation mellan olika skolor som dagens vänsterpolitik medför. Vi moderater vill satsa mer pengar på skolan. För att dessa nya pengar ska göra nytta, krävs att skolan förnyas. Svensk skola behöver mer valfrihet, ett bättre betygssystem, ett nationellt institut för utveckling av skolan och en bättre lärarutbildning. Det är beklagligt att vänsterpartiet försvarar det planekonomiska skolmonopolet, istället för att medverka till att alla Sveriges barn ges en kunskapsmässigt bättre start i livet.


Torbjörn Sjögren
Regionfullmäktigeledamot (m)
Ledamot Förbundsstyrelsen Moderaterna i Bohuslän

Kent Olsson
Adjunkt och Riksdagsledamot (m)
Förbundsordförande Moderaterna i Bohuslän