Insändare 2001-08-19

VÄRNA DEMOKRATIN!

 För tio år sedan försökte kommunisterna genom en statskupp i Moskva bevara den socialistiska sovjetiska staten. Detta försök att vidmakthålla ett havererat samhällssystem misslyckades. Därmed kunde våra baltiska grannländer återta sitt nationella oberoende och de östeuropeiska ländernas nyvunna frihet befästes. I Sverige drabbades kommunistpartiet, Vpk, av total förvirring, då moderpartiet i Moskva upphörde att fungera. Vpk:s partiprogram framstod plötsligt som mycket föråldrat och avskaffades abrupt och så småningom bytte partiet namn till Vänsterpartiet.

 Socialismens uppenbara misslyckande gjorde att det för tio år sedan bland svenska ungdomar definitivt var "ute" att vara kommunist. Idag blåser vänstervinden åter över svenska gymnasieskolor. Vänsterpartiets ungdomsförbund, som tidigare hette Kommunistisk Ungdom, lockar nya medlemmar. Det politiska våldet från olika vänstersekter ökar och drabbar allt från poliser till politiska meningsmotståndare. Under den gångna sommaren har Göteborg genom kravallerna i samband med EU-toppmötet fått lida för vänsterextremisternas brist på respekt för andra människors liv, hälsa och egendom.

 Att vänsterextremismen tio år efter östblockets sönderfall åter är på frammarsch är en påminnelse om att demokratin aldrig får tas för given. Varje generation måste vinnas för demokratins idéer. En nyligen genomförd undersökning visar att många svenska ungdomar har bristfälliga kunskaper om kommunismens brott. Vi moderater föreslår därför att en upplysningskampanj om kommunismens illdåd genomförs. Den kampanj som mycket förtjänstfullt upplyst om nazismens brott kan tjäna som förebild. För att ytterligare öka kännedomen om totalitära ideologiers tragiska konsekvenser bör historieämnet återupprättas i den svenska skolan. Kunskap och kännedom om historien är det bästa vaccinet mot nazistiska och kommunistiska irrläror.

 Att skydda det fria samhällsskicket är statsmaktens viktigaste uppgift. Moderata Samlingspartiet vill att krafttag tas för att värna demokratin och motverka att odemokratiska grupperingar tillväxer.


Torbjörn Sjögren
Regionfullmäktigeledamot (m)
Ledamot Förbundsstyrelsen moderaterna i Bohuslän