Nyhetsartikel Uddevalla-Posten 2002-03-07

 

MODERATERNA VILL HA FRI PARKERING

 (1:a sidan - huvudnyhet:)

- Fri parkering för att utveckla Uddevalla centrum och slå vakt om Uddevalla sjukhus som självständigt sjukhus. Det är två frågor som moderaterna går till val på när fullmäktigelistan fastställdes den här veckan. Nya toppnamn är Torbjörn Sjögren, 31 år, jurist från Uddevalla och Maria Plass, 48 år, civilingenjör från Ljungskile. I de mest brännande lokala frågorna tycker moderaterna att folkomröstningsbeslutet om Skeppsviken ska respekteras. man är heller inte främmande för folkomröstning i Ljungskile.

- Vill ljungskileborna ha egen kommun finns det ingen anledning till tvångsäktenskap, säger Sjögren.

 

(Forts sidan 4:)

Moderaternas nya toppnamn

 Torbjörn Sjögren, 31 år, är moderaternas nya toppnamn på fullmäktigelistan i Uddevalla. Listan som domineras av nya och yngre kandidater fastställdes på måndagskvällen och på andra plats står Maria Plass, 48 år, från Ljungskile.

- De viktigaste frågorna för nästa mandatperiod är att slå vakt om Uddevalla sjukhus och att utveckla uddevalla entrum genom att införa avgiftsfri parkering, säger Torbjörn Sjögren och Maria Plass.

 Torbjörn Sjögren har trots sin ålder varit med länge i kommunpolitiken i Uddevalla. Han har suttit i kommunfullmäktige sedan 1994 och satt i kommunstyrelsen förra mandatperioden. Han har också suttit i skolstyrelsen.

Förutom kommunpolitiken satsar Torbjörn Sjögren också på regionpolitiken och sitter med i regionfullmäktige för Västra Götaland. Inför höstens val står han på tredje plats på moderaternas regionvalslista. Han finns också med på moderaternas riksdagslista som åttonde namn.

Sjukvården ligger Torbjörn Sjögren varmt om hjärtat och Uddevalla sjukhus är en av moderaternas hjärtefrågor inför valet.

- Vi måste till varje pris slå vakt om Uddevalla sjukhus som fullvärdigt sjukhus och inte enbart ett akutsjukhus. Det måste också vara ett självständigt sjukhus, som tex Kungälv, menar Torbjörn Sjögren.

 

FRI PARKERING

 Den andra stora frågan som moderaterna går till val på är utvecklingen av Uddevalla centrum.

 - Vi vill införa avgiftsfri parkering i centrum för att underlätta för handeln och göra centrum attraktivt. Vi vill också ha belysning utmed Bäveån för att göra det stråket attraktivt. Desutom tycker vi att en cykel- och gångväg bör byggas från centrum ut mot Skeppsviken och Bodele, säger han.

Under hela 1990-talet har diskussioner förts om centrumutvecklingen utan att så mycket positivt hänt. Torbjörn Sjögren är medveten om att politiken inte kan utveckla centrumhandeln.

- Det vi som politiker kan göra är att skapa förutsättningar och undanröja hinder, som tex tillståndsfrågor och parkeringar. Sedan är det upp till marknaden och handeln att ta till vara förutsättningarna, säger Torbjörn Sjögren.

 SKEPPSVIKEN

 Andra viktiga symbolfrågor i Uddevalla är den infekterade Skeppsviken-frågan. Vilken är moderat inställning till den frågan?

- Folkomröstningsbeslutet måste respekteras. Med ganska blygsamma medel går det att snygga upp och ställa i ordning Skeppsviken så att det blir ett strövområde för uddevallaborna. Det minsta man kan göra är att röja bort allt sly, säger Torbjörn.

Även frågan om Ljungskiles frigörelseprocess är en besvärlig kommunfråga. vad anser moderaterna?

- Vill Ljungskilebona ha en egen kommun finns det inget som talar för en tvångsallians eller tvångsäktenskap, anser Torbjörn Sjögren, som inte är främmande för en folkomröstning i frågan.

MITT I FYRSTAD

Torbjörn Sjögren är född och uppvuxen i Uddevalla. Han tycker att kommunen har ett mycket bra utgångsläge - inte minst geografiskt "mitt i Fyrstad". han ser Uddevalla som en motor i Fyrstads-arbetet och vill vrka för ännu bättre kommunikationer inom området.

- Bygg ut 44:an till motorvägsstandard och rusta upp hela 161:an på samma sätt som mellan Torp och Rotviksbro, säger han.

En annan konkurrensfördel som Uddevalla har är högskolan.

Hur viktigt är det att Uddevalla blir universitetsort?

- Det är viktigt att Uddevalla får behålla högskolan och utveckla den. Vi måste bli lika duktiga som tex Karlstad att driva utbildningsfrågorna även om just frågan om universitet inte är högprioriterad just nu, anser han.

Så till moderaternas hjärtefrågor - sänkt skatt och privatisering.

Är skatten för hö i Uddevalla?

- Vi vill ha en skattesänkning på sikt, även om vi inte går till val på den frågan.

UT PÅ ANBUD

Hur viktigt är det att privatisera kommunala institutioner och verksamheter?

- Privatiseringen i sig är inte viktig. Det viktiga är att konkurrensutsätta den skattefinansierade sektorn så att man få ut mesta möjliga av skattekronorna.

- Det mesta bör utsättas för anbudstävlan, anser Torbjörn Sjögren.

 Moderaterna har idag elva mandat i kommunfullmäktige. De elva första namnen på moderaternas fullmäktigevalsedel är följande:
Torbjörn Sjögren, Maria Plass, Gunnar af Geijerstam, Johan Wiktorsson, Ingela Ruthner, Jan-Erik Andersson, Staffan Cronholm, UllaBritt Lindholm, Lennart Bergqvist, Ulrika Ericsson och Christer Hasslebäck.

 

STAFFAN NYSTRÖM

 

FAKTARUTA

Namn:                       

Torbjörn Sjögren

Ålder:                        

31 år

Yrke:                        

Jurist, med invandrarfrågor som specialitet

Född:

Herrestad, utanför Uddevalla

Bor:

Kurveröd

Familj:

Hustrun Marie, sonen Jonathan (7 mån)

Intressen:

Segling, skidåkning

Senast lästa bok:

"En het dag i augusti", Nelson de Mille.

Senast sedda film:

Oj, det var länge sedan. Jag gillar James Bond

Musik:

Jag gillar ABBA