Debattartikel 2000-11-20

GE ORDENTLIGA BESKED OM E6:an!

Bohuslän och Fyrstad har ett utmärkt geografiskt läge. En region placerad mitt i Skandinaviens industriella centrum borde ha alla möjligheter att utvecklas positivt. Tyvärr har de dåliga kommunikationerna hindrat Fyrbodalsregionen från att dra nytta av sitt förstklassiska geografiska läge.

Den låga standarden på E6 har avskräckt företag från att etablera sig i norra Bohuslän. Därmed är den dåliga vägstandarden en orsak till att många bohusläningar saknar arbete.
En förbättrad E6:a är nödvändig för att jobben i Bohuslän skall bli fler och för att välfärden skall kunna finansieras. En snabb utbyggnad av E6:an är också viktig för att hindra att fler onödiga och tragiska trafikolyckor drabbar Bohuslän.

Det är med glädje vi kan konstatera att ytterligare två utbyggda avsnitt av E6 har invigts under år 2000. I våras blev Sunningeleden med Uddevallabron föremål för kunglig invigning och nu i höst öppnades den nya fyrfältsvägen mellan Gläborg och Rabbalshede för trafik. Det är viktigt att även resten av E6 så snart som möjligt förbättras. Riksdagen har beslutat att hela E6 fram till till norska gränsen skall vara utbyggd senast år 2007. Det faktum att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet dragit ned anslagen till infrastruktursatsningar har väckt oro angående om regeringen avser att efterleva detta riksdagens beslut.
Att den av regeringen utlovade infrastrukturpropositionen dessutom flera gånger skjutits på framtiden har ytterligare förstärkt oron i Bohuslän. Denna ovisshet angående regeringens politik har i sig varit skadlig för framtidstron och har knappast varit ägnad att öka näringslivets vilja att satsa i Bohuslän.

Det är glädjande att regeringen genom näringsminister Björn Rosengren nu lämnat besked att en liten del av E6 närmast norska gränsen i nordligaste Bohuslän kommer att börja byggas ut under nästa år. Det måste dock beklagas att något startdatum för en utbyggnad av E6 på sträckan mellan Torp och Håby ännu inte kunnat fastläggas. E6 på denna sträcka är en så kallad 13-metersväg, en standard som med hänsyn till trafikbelastningen är alldeles för låg. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är den blandning av olika vägstandarder som E6 nu innehåller norr om Uddevalla mycket betänklig. Fram till Torp är det motorväg, därefter vidtar 13-metersväg från Torp till Håby, varefter det blir sk fyrfältsväg från Gläborg till Rabbalshede. E6 mellan Torp och Håby är en felande länk på E6:an och det är beklagligt att så riskerar att bli fallet under ytterligare flera år. En snabb utbyggnad av denna vägsträcka till motorväg är nödvändig!

Det besked näringsministern givit om att en liten del av E6 närmast norska gränsen skall börja byggas ut nästa år är inte tillräckligt. Det är viktigt för Bohuslän och övriga Västra Götaland att regeringen ger besked angående den fortsatta samlade infrastrukturpolitiken. Den infrastrukturproposition som regeringen vid flera tillfällen skjutit upp bör läggas fram för riksdagen utan vidare dröjsmål. I denna kommande infrastrukturproposition bör tillräckligt stora medel anslås för att riksdagens beslut om en utbyggd E6:a genom hela Bohuslän senast år 2007 skall kunna förverkligas. Att så sker är av avgörande betydelse för Bohusläns och Västsveriges framtid.

Torbjörn Sjögren
Uddevalla

Lars-Arne Staxäng
Lysekil

Artikelförfattarna är ledamöter av Regionfullmäktige.