Debatt 2000-11-14

DEBATTINLÄGG UDDEVALLA KOMMUNFULLMÄKTIGE ANG INTERPELLATION OM ARBETSLÖSHETEN

Arbetslösheten är ett av de allvarligaste problemen för Uddevalla.
Det är oroande att arbetslösheten fortfarande är så hög, trots den starka högkonjunktur som vi nu befinner oss i. Det finns all anledning att befara att vi får en mycket hög arbetslöshet när konjunkturen vänder nedåt. Uddevalla är ju, liksom övriga Västsverige, mycket konjunkturberoende. Detta fick vi bittert erfara under den förra lågkonjunkturen.

Min uppfattning är att Uddevalla har goda förutsättningar att ha en betydligt lägre arbetslöshet i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur än vad som nu är fallet. För en lägre arbetslöshet krävs en ny politik - en politik som tar tillvara dessa goda förutsättningar.

Det första vi måste inse är att politiker och byråkrater kan inte skapa några nya jobb. Det vi politiker kan göra är att skapa goda förutsättningar för näringslivet och arbetstagarna. Det är våra enskilda företagare och våra enskilda löntagare som kan skapa arbete och välstånd. Jag känner en viss oro över att Lennart Björks (s) interpellationssvar är så fokuserat på den kommunala verksamheten som sådan. Det är kommunala utskott och det är kommunala verksamhetsplaner som betonas i Björks svar. Detta kommunala arbete kan säkert vara bra. Kommunen har ett aktivt näringslivskontor och deras arbete är värdefullt. Men det viktigaste som kommunen kan göra det är att skapa goda förutsättningar för de enskilda människorna och företagen.

Det bästa sättet att få ner arbetslösheten i Uddevalla är att locka duktiga människor att flytta till Uddevalla och att förmå duktiga människor att stanna kvar i Uddevalla. Det är dessa människor som skapar de nya jobben, genom uppfinningar och genom företagande.

Hur lockar vi då människor till Uddevalla?
Det allra viktigaste, tror jag, är att vi har en bra skola. Om människor vet att deras barn kan få en bra start i livet i Uddevalla då kommer de att välja att bosätta sig i Uddevalla. Då blir det också i vår stad som arbetstillfällena skapas. Tyvärr vet vi att Uddevallas skolor är sämre än de flesta andra skolor i landet.

En ytterligare viktig faktor då människor väljer bosättningsort är skatter och avgifter. Inte minst för företagare är skatterna mycket synliga och mycket påtagliga. Om Uddevalla har låga skatter och avgifter så kommer människor att bosätta sig i Uddevalla. Då kommer det också att vara i Uddevalla som medborgare kan skapa arbete åt både sig själva och sina medmänniskor. Tyvärr vet vi att skatterna och avgifterna i Uddevalla är högre än i de flesta andra kommuner.

En kommun med bra skolor och med låga skatter kommer också att vara en kommun med en låg arbetslöshet. Vi har alla möjligheter att få en sådan kommun. Det enda som behövs är en ny politik som frigör Uddevallas möjligheter. Om vi politiker skapar en sådan ny politik så kommer medborgarna och företagarna att skapa de nya jobben.

Tack för ordet!

Torbjörn Sjögren
Ledamot (m), kommunfullmäktige Uddevalla