Regionfullmäktige 2000-10-24

DEBATTINLÄGG ANG MOTION RÖRANDE INTEGRATION

Det är bra att Nestor Vega genom sin motion tar upp integrationsfrågan. Att vi lyckas med integrationen är avgörande för Västsveriges framtid. Utan integration riskerar vi att få ett fattigt samhälle som präglas av motsättningar mellan olika befolkningsgrupper. Det segregerade samhället är ett samhälle som är dåligt för alla att leva i, oavsett vilken etnisk bakgrund vi har.

Att bryta segregationen måste enligt min uppfattning ske framförallt genom enskilda människors beslut. Vi tar steg bort från segregationen när den enskilda företagaren beslutar sig för att anställa en invandrare, eller när den enskilda invandraren bestämmer sig för att själv starta ett företag. Det viktigaste som politikerna kan göra för att bryta segregationen är att skapa regler som underlättar företagande och som gör det lättare att anställa.

En generell politik för företagande och arbete är viktig, men den kan inte ensam bryta segregationen. Därutöver behövs också riktade insatser för de människor som är särskilt utsatta för segregationen. Det skulle föra för långt att räkna upp alla behövliga insatser ifrån Rf:s talarstol. Ett exempel på en företeelse som kan förbättras är flyktingmottagandet och den svenskundervisning som vi ger våra asylsökande.

Avslutningsvis vill jag tacka Nestor Vega för att han genom sin motion tagit initiativ till den här diskussionen.

Herr ordförande - jag yrkar bifall till Regionstyrelsens förslag.

Tack för ordet!